Nieuwe missie: flashmob-kerk

Zoals iedereen en elke organisatie heeft ook Hart van Osdorp last van de lockdown. Wat komt er nog van ons buurtwerk terecht, als ontmoetingen zwaar moeten worden beperkt?

Dus gingen we op zoek naar Coronaproof buurtwerk. We willen niet denken aan wat onmogelijk is, maar wat nog wel mogelijk is! Nu is er sinds de strenge lockdown waar Nederland sinds december in zit, nog maar heel weinig mogelijk. Daarom speelt het buurtwerk van Hart van Osdorp zich op dit moment vooral online af. Zo geven we onze taallessen online, houden we online contact en netwerken we nu veel online.

 

Maar wat kunnen we van het afgelopen jaar leren? Misschien zijn we wel te afhankelijk geworden van gebouwen en grote groepen. Denkend langs deze lijn kwam Hart van Osdorp op een nieuwe denklijn, ja, tot een hele nieuwe missie: de flashmob-kerk.

 

Wat is een flashmob-kerk?

Een flashmob-kerk is: mensen, uit Hart van Osdorp en uit de buurt, nodigen elkaar uit voor een ontmoeting en/of activiteit, dan hier en dan daar. De gebeurtenis kan een eenvoudige en eenmalige activiteit zijn of het karakter krijgen van een heuse en vaste doelgerichte missie, en alles hier tussenin.

We denken in de richting van kleinschalige activiteiten, die elan en plezier uitstralen en impact hebben op mensen en op de buurt. Kleinschalig heeft de charme van menselijkheid, maatwerk, nabijheid, laagdrempeligheid, flexibiliteit, korte lijnen en eenvoud.

 

Eenvoud en elan zijn dus de nieuwe badges op de borst van Hart van Osdorp. De meeste van deze gebeurtenissen zullen gemakkelijk te organiseren zijn (eenvoud), want kleinschalig en we zien een veelkleurige waaier van dit soort happenings (elan) voor ons. Want iedereen kan iets bijdragen en/of iets nieuws beginnen rondom een idee wat bij hem/haar past: lanceer het idee en kijk wie je meekrijgt… Ofwel, laat duizend bloemen bloeien.

 

Voor de strenge lockdown van december hebben we al kunnen beginnen om deze nieuwe missie (flashmobkerk met elan & eenvoud) uit te proberen. Ons eerste experiment is geweest om de notoir vieze trappen van De Kikker (het mooiste gebouw van Osdorp, waarin twee basisscholen zijn gehuisvest) te adopteren en wekelijks schoon te vegen. Het lijkt ons geen goed idee dat kinderen dag in dag uit door glasscherven en andere troep heen moeten banjeren om hun school te bereiken.

Wat natuurlijk ook bij onze nieuwe missie past is het rondbrengen van soep in de buurt. In samenwerking met andere partijen maken we een verschil voor tientallen mensen.    

Ook onze tuinen (nu in winterslaap, maar straks weer klaarwakker) passen natuurlijk goed in deze kleinschaligheid.

Een ander voorbeeld van een eenmalige activiteit: in december hebben we iemand geholpen met verhuizen (het vinden van een nieuwe woning inclusief alle papieren rompslomp, nieuwe woning helemaal opknappen, oude woning opruimen en spullen van A naar B).

En erg geslaagd was onze kerstactie! We brachten kerstattenties rond, deur aan deur.

 

En: zodra het weer en de tijden het toelaten, zetten we in de buurt een ontmoetingstent neer en gaan we daar koffie schenken. En dat wordt een volgende en wekelijkse flashmob in de buurt: ons ‘Sociaal Plein’ op de brede stoep voor Nierkerkestraat 33.

We zien het Sociaal Plein voor ons als een ontmoetingsplek, toegangspoort en toeleiding tot bestaand buurtwerk en tot meer initiatieven van en met bewoners. Ook kan het dienen als vertrekplek van wandelgroepen en prikacties.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Jaaroverzicht 2020 verschenen

Het Jaaroverzicht 2020 van Hart van Osdorp is verschenen!
Hoe het Hart van Osdorp verging in dit jaar van lockdown en loslaten, verliezen en opkrabbelen en hoe dit alles voor Hart van Osdorp uitliep op een hernieuwde missie van eenvoud en elan – lees hier over alles en nog veel meer in dit Jaaroverzicht 2020 van Hart van Osdorp.

We hopen in het jaar 2021 u weer te ontmoeten in levende lijve in Osdorp of via mail of andere media.

Hart van Osdorp
Samen voor iedereen in de buurt

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Hart van Osdorp OpZondag gesloten

Lieve lezer van dit bericht,
Nederland is in lockdown. 
Dit betekent voor Hart van Osdorp dat ook wij de kerkdienst sluiten voor bezoekers.
Wel zijn de diensten natuurlijk online mee te maken: zoals altijd op elke zondag om 14.00 uur. 

Wil je ook een link? Stuur dan je 06 naar info@hartvanosdorp.nl

LET OP: op het Kerstfeest kun je kijken naar een speciale kerstdienst, op vrijdag 25 december, ook om 14.00 uur.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Hart van Osdorp komt samen

Hart van Osdorp komt weer elke zondag samen in De Elzen, Clauskindereweg 17, 1069 HN Amsterdam.
Vanwege Corona dragen we allemaal een mondkapje en is de dienst sober en zonder zingen. Toch komen we samen, omdat we elkaar niet kunnen missen en graag willen zien. We luisteren naar muziek; we bidden; en we luisteren naar een Bijbelverhaal. Buiten praten we verder in kleine groepjes.

Wil je ook komen?
Je bent van harte welkom!
Maar geef je van te voren even op: app 06 15402594.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Kerkdiensten weer live!

Sinds begin september komt Hart van Osdorp OpZondag weer samen.
Gelukkig!
Weliswaar op anderhalve meter, zonder eten, geen koffie en weinig wandelgang.
Maar we zien en spreken elkaar (vooral buiten) weer.
En we merken het meteen: er gaat niets boven elkaar weer zien!

De kerkdiensten van Hart van Osdorp blijven ook op YouTube te volgen. De link wordt elke zondag gedeeld via WhatsApp. We merken dat mensen (blijven) kijken, dichtbij en ver weg.

Wil je komen?
Van harte welkom!
Geef je van te voren even op bij 06 15864209.

Wanneer?
Elke zondag.

Waar?
Dagcentrum De Elzen, Clauskindereweg 17, 1069HN Amsterdam.

Hoe laat?
14.00 uur.
Zaal open om 13.45 uur.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Dagelijks perspectief

De roep om perspectief of uitzicht horen we in deze #Coronatijden bijna elke dag. Ondernemers willen een stip op de horizon. Wanneer kan mijn bedrijf open? En het onderwijs en de zorg roepen om het hardst dat Rutte hun belang in het toekomstperspectief niet moet vergeten.

Het verlangen naar perspectief is begrijpelijk én menselijk. Maar Rutte aarzelt. Zijn uitspraak dat we op zicht varen omdat we slechts met 50% kennis toch wel 100% procent besluiten moeten nemen heeft vleugels gekregen. We hebben niet zomaar uitzicht in deze tijden.

Toch opent Hart van Osdorp elke dag met een perspectief uit de Bijbel en besluiten we elke dag met een avondsluiting, opnieuw een uitzicht voor de nacht die komt. Wil je deze dagelijkse bemoedigingen elke dag ontvangen? Stuur dan via WhatsApp het bericht ‘Ja, ik abonneer’ naar 06 15402594. Perspectief komt dan elke dag via WhatsApp naar je toe!

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)