Buurttafels van geloof, hoop en liefde

Heel Hart van Osdorp wil functioneren als een familie van Jezus. Maar wij geloven dat echt familieleven nog beter uit de verf komt in een kleinere groep. De vorming van duurzame en blijvende kleine groepen is nog niet zo gemakkelijk. We hebben diverse vormen zien ontstaan, bloeien en weer zien verwelken en zijn continue bezig met zoeken naar de juiste vorm voor Osdorp.

Buurttafels van verbondenheid

Onze zoektocht heeft ons nu gebracht bij ‘buurttafels van verbondenheid’. Sommige tafels dekken we letterlijk eerst voor lekker eten met elkaar. Op andere tafels staat koffie en koek. Sommige tafels zijn er elke week, andere om de veertien dagen en weer andere om de twee maand.

Het zijn open tafels. Iedereen is welkom. Sterker nog, we beschouwen een tafel pas als gelukt als er zoveel mogelijk verschillende mensen aanschuiven!

Bijbel op allerlei manier

Hart van Osdorp organiseert allerlei ontmoetingen, op allerlei manieren en rondom allerlei activiteiten en thema’s. Maar aan deze tafels is de hoofdschotel van het gesprek de Bijbel. En dat kan dan weer op allerlei manieren. Aan een tafel is er een doorwrocht verhaal met een diepgaande bespreking, aan een andere tafel heerst er soms stilte om te kunnen mediteren, aan weer een andere tafel lezen we Bijbelverhalen en onderbreken we het verhaal telkens voor een praktische levensvraag.

Voor elk wat wils dus aan deze buurttafels van geloof, hoop en liefde.

Meer info?
Bel: 06 15402594.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)