Geloof

Hart van Osdorp is een familie van Jezus in Osdorp met hart voor Osdorp. Als familie van Jezus wil Hart van Osdorp zich sterk maken voor elkaar en sterk voor de buurt.

Een open Jezus-familie

Hart van Osdorp noemt zichzelf een ‘familie van Jezus’, omdat wij leven met en zorg voor elkaar willen uitleven en daarvan willen genieten. Hart van Osdorp wil een open familie zijn, met oog en oor voor de mensen om haar heen, waar iedereen ongeacht levensovertuiging, levensstijl, afkomst, cultuur, ras, seksuele voorkeur of leeftijd altijd en van harte welkom is. Zo is Hart van Osdorp een levendige en interculturele Jezus-familie met visie op geloven in Osdorp.

Geloof in de buurt

Hart van Osdorp gelooft dat zij Jezus volgt, als zij omziet naar de buurt. Daarom willen wij midden in de buurt aanwezig zijn en investeren. Hart van Osdorp is bij haar start in 2006 begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de staat van Osdorp. Dit leverde op dat er in Osdorp veel behoefte is aan ontmoeting. Hart van Osdorp startte haar buurtwerk daarom met het organiseren van ontmoetingen in de buurt. Nog steeds organiseert Hart van Osdorp de nodige ontmoetingen en wij zetten met ons buurtwerk nu volop in op de realisatie van Buurthuis 33 als brandpunt van ontmoetingen in de buurt. Het buurtwerk van Hart van Osdorp geldt als een aanjager van nieuwe coalities in de wijk en geeft buurtbewoners reden om zich met nieuwe en ongedachte mensen te verbinden.

Inspiratie

Hart van Osdorp gelooft ook dat het goed is voor ons welzijn als mensen geestelijke vernieuwing ervaren. Daarom neemt Hart van Osdorp los van haar buurtwerk initiatieven die mensen uitnodigen en meenemen naar God.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)