Geloof

Hart van Osdorp is een familie van Jezus in Osdorp met hart voor Osdorp. Als familie van Jezus wil Hart van Osdorp zich sterk maken voor elkaar en sterk voor de buurt.

Een open Jezus-familie

Hart van Osdorp noemt zichzelf een ‘familie van Jezus’, omdat wij leven met en zorg voor elkaar willen uitleven en daarvan willen genieten. Hart van Osdorp wil een open familie zijn, met oog en oor voor de mensen om haar heen, waar iedereen ongeacht levensovertuiging, levensstijl, afkomst, cultuur, ras, seksuele voorkeur of leeftijd altijd en van harte welkom is. Zo is Hart van Osdorp een levendige en interculturele Jezus-familie met visie op geloven in Osdorp.

Geloof in de buurt

Hart van Osdorp gelooft dat zij Jezus volgt, als zij omziet naar de buurt. Daarom willen wij midden in de buurt aanwezig zijn en investeren. Hart van Osdorp is bij haar start in 2007 dan ook begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de staat van Osdorp. Dit leverde op dat er in Osdorp veel behoefte is aan ontmoeting. Hart van Osdorp startte haar buurtwerk dan ook met het organiseren van ontmoetingen in de buurt. Nog steeds organiseert Hart van Osdorp de nodige ontmoetingen en wij zetten met ons buurtwerk nu ook volop in op empowerment en de eigen kracht van buurtbewoners. Ons buurtwerk geldt als een aanjager van nieuwe coalities in de wijk en is voor buurtbewoners een reden om zich met nieuwe en ongedachte mensen te verbinden.

Inmiddels heeft Hart van Osdorp een uitgebreid netwerk en werkt zij samen met gezondszorg, buurtbewoners en zelforganisaties in Osdorp.

Hierbij is het van belang dat Hart van Osdorp eerlijk en transparant is in haar activiteiten en onvoorwaardelijk en zonder dubbele agenda wil bijdragen aan het welzijn van Osdorp. Wij geloven dat mensen ontmoeten, bijstaan en zo nodig helpen grote waarde in zichzelf heeft.

Inspiratie

Hart van Osdorp gelooft ook dat het goed is voor ons welzijn als mensen geestelijke vernieuwing ervaren. Daarom neemt Hart van Osdorp los van haar buurtwerk initiatieven die mensen uitnodigen en meenemen naar God.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)