Familie van Jezus

Hart van Osdorp is een familie van Jezus.

Wat we beloven: familie zijn is geen droom, maar echt

Hart van Osdorp laat zich inspireren door wat wordt verteld over de eerste leerlingen van Jezus. In het boek Handelingen staat dat de eerste leerlingen van Jezus een familie of leefgemeenschap vormden: ze kwamen elke dag samen, kwamen bij elkaar thuis over de vloer, aten samen, en deelden ook met elkaar wat ze nodig hadden. Hieruit trekt Hart van Osdorp de conclusie dat we een familie van Jezus ook in deze tijd kunnen herkennen aan een aantal concrete kenmerken. Het tastbare gezicht van de Jezus-familie!

Waarvoor we je uitnodigen: samen familie zijn

Volgens ons kun je een Jezus-familie herkennen aan de volgende kenmerken:

   _samen eten
   _samen bidden
   _samen (je spullen) delen
   _samen plezier maken
   _samen andere mensen uitnodigen
   _samen Osdorp ontmoeten, bijstaan en zo nodig helpen

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)