Anbi

Stichting Hart van Osdorp en de stichtingen Hart van Osdorp Sociaal Werk en Hart van Osdorp Geestelijke Vernieuwing zijn alle drie een Anbi (Algemeen nut beogende instelling).
De wettelijk vereiste publicatie van gegevens van de Anbi’s Hart van Osdorp vindt u op deze pagina.

Naam

Klik hier voor de namen van de stichtingen Hart van Osdorp.

Fiscaal nummer

Klik hier voor de fiscale nummers (RSIN) van de stichtingen Hart van Osdorp.

Contactgegevens

Zie pagina Contact op deze site.

Doelstelling

Klik hier voor de doelstellingen van Hart van Osdorp.

Beleidsplan

Klik hier voor het Beleidsplan van Hart van Osdorp 2024 – 2029.

Bestuur

Klik hier voor de besturen van Hart van Osdorp.

Beloningsbeleid

Klik hier voor het Beloningsbeleid van Hart van Osdorp.

Jaarverslag

Klik hier voor het Jaarverslag 2023.

Financiële verantwoording 2022

Klik hier voor de jaarrekening 2022 van Stichting Hart van Osdorp.
Klik hier voor de jaarrekening 2022 van Stichting Hart van Osdorp Geestelijke Vernieuwing.
Klik hier voor de jaarrekening 2022 van Stichting Hart van Osdorp Sociaal Werk.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)