Dialogen

Voor de Kerst experimenteerde Hart van Osdorp met dialogen in de buurt.
Een dialoog bedoelt naar zijn aard een uitwisseling te zijn en geen debat. Bij een debat gaat het om overtuigen, maar bij een dialoog gaat het om luisteren. Of zoals we tegen elkaar zeiden: in een dialoog geef je elkaar cadeaus met de dingen die je op tafel legt én met de aandacht en het respect dat je elkaar geeft door naar elkaar te luisteren.

Prachtig, veilig en waardevol

De dialogen voor Kerst (Kerstdialogen) lieten zien dat dialogen een prachtig middel zijn om wezenlijk met elkaar in gesprek te geraken en elkaar te ontmoeten op een dieper niveau dan je dagdagelijks in de buurt meestal met elkaar bereikt.
En de dialoogvorm staat er garant voor dat er geen verwijdering, maar juist verbinding met elkaar ontstaat, doordat deze vorm zoveel veiligheid geeft dat mensen hun hart op tafel durven te leggen.
Tegelijk bleken de dialogen een mooie manier om zingeving in de buurt ter sprake te brengen: Wat maakt je leven waardevol? Wat geeft je houvast? We lazen tijdens de dialogen elke avond het kerstverhaal en een van de deelnemers citeerde uit de Koran.
De Kerstdialogen trokken alle drie avonden een tafel vol mensen van allerlei pluimage uit de buurt.

Kortom, de Kerstdialogen smaken naar meer en we hebben plannen voor Paas- en Pinksterdialogen!

Met elkaar

Voor het format van deze dialogen spelen we leentjebuur bij een cursus uit Engeland, met de titel Being With.
Being With praktiseert de dialoog in vier onderdelen: 1. Een check-in. Hoe zit ik hier? 2. Mag ik je wat vragen…? Vier vragen over het thema van de avond. 3. We maken de kring aan tafel wijder door middel van een praatje dat meningen van andere mensen uit andere tijden en plaatsen introduceert. En 4. een vrije tribune met ruimte voor allerhande reacties, van vragen om meer info tot stellige verbazing. Alles mag, mits het met aandacht en respect gepaard gaat.

Pinksterdialogen

Inmiddels staan na de Paasdialogen ook de Pinksterdialogen op de agenda!

Wanneer?
Op 25 april en op 2 en 16 mei.
Waar?
Buurthuis 33 (Nierkerkestraat 33, 1069 HZ).
Hoe laat?
19.30 – 21.00 uur.
Om 19.15 is er koffie en koek.

Deelname aan de dialogen is gratis.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)