Over ons

Hart van Osdorp is een familie van Jezus in Osdorp met hart voor Osdorp. Als familie van Jezus wil Hart van Osdorp zich sterk maken voor elkaar en sterk voor de buurt. Daarom is Hart van Osdorp een open familie waar alle mensen -wie je ook bent en hoe je je ook voelt- welkom zijn. Zo is Hart van Osdorp een levendige en interculturele Jezus-familie met visie op Osdorp en op geloven in Osdorp.

Hart van Osdorp noemt zich graag een ‘familie van Jezus’, omdat wij het leven met en de zorg voor elkaar als een familie willen uitleven en daarvan willen genieten.

Geloven in de buurt

Hart van Osdorp gelooft dat zij Jezus volgt, als zij omziet naar de buurt. Met het hart van Jezus goede dingen doen in de wijk, dat is Hart van Osdorp. In navolging van Jezus doet Hart van Osdorp goed om mensen onvoorwaardelijk te helpen, niet om mensen over hem te vertellen. Wij houden van mensen en willen zonder dubbele agenda bijdragen aan het welzijn van Osdorp.

Jonge geschiedenis

Hart van Osdorp is in 2006 gestart met vijf mensen met hart voor Osdorp. Vanaf het begin was het de initiatiefnemers duidelijk dat Hart van Osdorp geen concurrent van de bestaande Osdorpse kerken wil zijn. Daarom sluiten wij graag coalities en doet Hart van Osdorp verschillende dingen samen met verschillende kerken in Osdorp.
Wij zijn ervan overtuigd dat er in Osdorp ruimte is voor families van Jezus. Wij hebben het verlangen om de komende jaren meer Jezus-families in Osdorp te stichten. Een familie van Jezus in elke buurt is onze droom en een netwerk van Jezus-families in Osdorp is ons verlangen.

Wat voor kleur?

Wie Hart van Osdorp leert kennen, ontdekt dat Hart van Osdorp midden in de christelijke traditie staat en een mooie en gezonde mix is van verschillende christelijke stromingen.
Wat wij belangrijk vinden:
_luisteren naar God en zijn woord (de bijbel)
_Jezus volgen in woord en daad (leerling zijn)
_vertrouwen op de heilige Geest (luisterend bidden, bidden voor zieken, zalven met olie)
_mensen vertellen over Jezus
_sociale bewogenheid en goed doen
_net zo gekleurd zijn als de buurt (intercultureel Hart van Osdorp)
Er bestaan in Nederland en in heel de wereld veel meer groepen als Hart van Osdorp. Daarom is Hart van Osdorp lid van ICP (Nederlands intercultureel netwerk), zijn wij betrokken bij City to City Europe (een Europees netwerk), doen wij mee met Nederland Zoekt… en werken wij samen met de PKA.

Samenwerkingspartners

Meer informatie

Meer informatie over Hart van Osdorp, wie we zijn en wat we doen, vind je op deze site op de pagina’s in het menu ‘Buurt’ en ‘Geloof’. Op de vier pagina’s in het menu ‘Over ons’ lees je meer over vier speerpunten van het familieleven van Hart van Osdorp. Zo willen we laten zien wat je van Hart van Osdorp mag verwachten (wat we beloven) en waarvoor we je uitnodigen (wat we van je vragen).

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)