Taallessen

Hart van Osdorp komt geregeld in contact met mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. Daarom is Hart van Osdorp gestart met het geven van taallessen.
In een land als Nederland is het lastig leven en wonen als je de taal niet spreekt. Immers: alles begint met taal. Zeker in een samenleving als de onze waarin alleen al op schrift zoveel wordt gecommuniceerd. Hart van Osdorp wil graag mensen helpen. Daarom bieden wij als extra ondersteuning taallessen, naast de inburgeringscursussen en taallessen van allerlei taalaanbieders. Immers, hoe meer je oefent, hoe sneller je Nederlands leert!

Verschillende niveaus

Inmiddels zijn er taalgroepen van verschillende niveaus.
Een belangrijk onderdeel van de lessen is het dagelijkse gesprek. Het is immers fijn, als je in het dagelijks leven goed Nederlands kunt praten.
Deelnemers zijn mensen die al jaren in Osdorp wonen, statushouders, vluchtelingen en mensen die nog moeten wachten op hun taallessen van de gemeente.

De taallessen worden door verschillende docenten gegeven. De lessen duren elk 50 minuten.
Hart van Osdorp werkt voor wat betreft haar taalprogramma’s samen met de Stichting Lezen en Schrijven.

Meer informatie? Tijden? Niveaus?

Voor meer informatie kun je bellen met nummer 06 31243062 (Alya van den Pol).

De taallessen worden gegeven in Buurthuis 33, Nierkerkestraat 33, 1069 HZ Amsterdam-Osdorp.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)