Taallessen en taalcafé

Hart van Osdorp komt geregeld in contact met mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. Daarom is Hart van Osdorp gestart met het geven van taallessen.

In een land als Nederland is het lastig leven en wonen als je de taal niet spreekt. Immers: alles begint met taal. Zeker in een samenleving als de onze waarin alleen al op schrift zoveel wordt gecommuniceerd. Hart van Osdorp wil graag mensen helpen. Daarom bieden wij als extra ondersteuning taallessen, naast de inburgeringscursussen en taallessen van allerlei taalaanbieders. Immers, hoe meer je oefent, hoe sneller je Nederlands leert!

Inmidddels zijn er taalgroepen van verschillende niveau’s.
Een belangrijk onderdeel van de lessen is het dagelijkse gesprek. Het is immers fijn, als je in het dagelijks leven goed Nederlands kunt praten.
Deelnemers zijn mensen die al jaren in Osdorp wonen en vluchtelingen.

Inmiddels is er op de woensdagmorgen een taalcafé gestart. Speciaal voor buurtbewoners die op een makkelijke manier met Nederlands willen oefenen en die af en toe kunnen komen. Maar van dat laatste komt weinig terecht. De meeste deelnemers komen elke week!
Het taalcafé is elke woensdag om 10.00 uur (ook op Nierkerkestraat 33).

Hart van Osdorp werkt voor wat betreft haar taalprogramma’s samen met de Stichting Lezen en Schrijven.
Voor meer informatie kun je bellen met nummer 06 555 17 600 (Lenie Smit) of mailen naar
leniesmit@hartvanosdorp.nl

De taallessen worden gegeven in de Nierkerkestraat 33hs, 1069 HZ Amsterdam-Osdorp, op de volgende tijden:

Nederlands leren

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)