Gebedsdiensten

Gebedsdiensten zijn maandelijkse diensten OpZondag met alleen gebed. Dus geen bijbeluitleg, geen lange verhalen, maar louter en alleen muziek en gebed. In de gebedsdienst stappen we dus af van de ene (of een paar) m/v die voorbidt (terwijl de rest in stilte meebidt) en geven we iedereen de gelegenheid om te bidden.

Alleen gebed

Nu lopen gebedsdiensten altijd het gevaar ietwat saai en langdradig en eentonig aan te voelen om dan van de weeromstuit toch weer gevuld te raken met veel woorden buiten het gebed. Met andere woorden, het is een uitdaging om in een gebedsdienst juist louter de gebeden een kanaal voor het volle vuur en de volle kracht van de heilige Geest te laten zijn. We hebben geleerd van een verhaal in 2 Koningen 3, waar de profeet Elisa koning Josafat opdraagt om kuilen te graven om het komende water van de Heer op te vangen. Dat is wat we in een gebedsdienst ook doen: gebedsvormen klaar leggen om het levende water van gebed in op te vangen.

Verschillende vormen van gebed

Zodoende gebruiken we verschillende vormen van gebed: popcorngebed (gebeden van een regel die links en rechts en voor en achter in de zaal oppoppen), bidden met de psalmen, Koreaans bidden (iedereen bidt hardop door elkaar), 50% gebed (de ene helft zingt, de andere helft bidt hardop) en stil gebed (persoonlijk in gesprek gaan met de heilige Geest), Eenmaal op dit spoor zijn de mogelijkheden eindeloos. Wat mensen bijvoorbeeld graag doen is een kaarsje voor iemand branden (de zin hiervan leggen we even uit) en bijvoorbeeld met een zegenlied elkaar zegenen.

Overrompelend

Elk onderdeel sluiten we zo nodig af met het samen hardop bidden van het Onze Vader. En het geheel versieren we met een aantal gezongen liederen, met als het gevolg: een werkelijk krachtige, enerverende, emotionele en bij tijden overrompelende spirituele ervaring!

Gebedsdiensten zijn een maandelijkse belevenis en open voor iedereen.
Zaal open met eten: 13.00 uur.
Programma tot 15.30 uur.
Napraten tot 17.00 uur.
Clauskindereweg 17, 1069HN Osdorp.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)