Zoals iedereen en elke organisatie heeft ook Hart van Osdorp last van de lockdown. Wat komt er nog van ons buurtwerk terecht, als ontmoetingen zwaar moeten worden beperkt?

Dus gingen we op zoek naar Coronaproof buurtwerk. We willen niet denken aan wat onmogelijk is, maar wat nog wel mogelijk is! Nu is er sinds de strenge lockdown waar Nederland sinds december in zit, nog maar heel weinig mogelijk. Daarom speelt het buurtwerk van Hart van Osdorp zich op dit moment vooral online af. Zo geven we onze taallessen online, houden we online contact en netwerken we nu veel online.

 

Maar wat kunnen we van het afgelopen jaar leren? Misschien zijn we wel te afhankelijk geworden van gebouwen en grote groepen. Denkend langs deze lijn kwam Hart van Osdorp op een nieuwe denklijn, ja, tot een hele nieuwe missie: de flashmob-kerk.

 

Wat is een flashmob-kerk?

Een flashmob-kerk is: mensen, uit Hart van Osdorp en uit de buurt, nodigen elkaar uit voor een ontmoeting en/of activiteit, dan hier en dan daar. De gebeurtenis kan een eenvoudige en eenmalige activiteit zijn of het karakter krijgen van een heuse en vaste doelgerichte missie, en alles hier tussenin.

We denken in de richting van kleinschalige activiteiten, die elan en plezier uitstralen en impact hebben op mensen en op de buurt. Kleinschalig heeft de charme van menselijkheid, maatwerk, nabijheid, laagdrempeligheid, flexibiliteit, korte lijnen en eenvoud.

 

Eenvoud en elan zijn dus de nieuwe badges op de borst van Hart van Osdorp. De meeste van deze gebeurtenissen zullen gemakkelijk te organiseren zijn (eenvoud), want kleinschalig en we zien een veelkleurige waaier van dit soort happenings (elan) voor ons. Want iedereen kan iets bijdragen en/of iets nieuws beginnen rondom een idee wat bij hem/haar past: lanceer het idee en kijk wie je meekrijgt… Ofwel, laat duizend bloemen bloeien.

 

Voor de strenge lockdown van december hebben we al kunnen beginnen om deze nieuwe missie (flashmobkerk met elan & eenvoud) uit te proberen. Ons eerste experiment is geweest om de notoir vieze trappen van De Kikker (het mooiste gebouw van Osdorp, waarin twee basisscholen zijn gehuisvest) te adopteren en wekelijks schoon te vegen. Het lijkt ons geen goed idee dat kinderen dag in dag uit door glasscherven en andere troep heen moeten banjeren om hun school te bereiken.

Wat natuurlijk ook bij onze nieuwe missie past is het rondbrengen van soep in de buurt. In samenwerking met andere partijen maken we een verschil voor tientallen mensen.    

Ook onze tuinen (nu in winterslaap, maar straks weer klaarwakker) passen natuurlijk goed in deze kleinschaligheid.

Een ander voorbeeld van een eenmalige activiteit: in december hebben we iemand geholpen met verhuizen (het vinden van een nieuwe woning inclusief alle papieren rompslomp, nieuwe woning helemaal opknappen, oude woning opruimen en spullen van A naar B).

En erg geslaagd was onze kerstactie! We brachten kerstattenties rond, deur aan deur.

 

En: zodra het weer en de tijden het toelaten, zetten we in de buurt een ontmoetingstent neer en gaan we daar koffie schenken. En dat wordt een volgende en wekelijkse flashmob in de buurt: ons ‘Sociaal Plein’ op de brede stoep voor Nierkerkestraat 33.

We zien het Sociaal Plein voor ons als een ontmoetingsplek, toegangspoort en toeleiding tot bestaand buurtwerk en tot meer initiatieven van en met bewoners. Ook kan het dienen als vertrekplek van wandelgroepen en prikacties.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)