Gebedsdiensten in Hart van Osdorp

In Hart van Osdorp zijn we aan het experimenteren met gebedsdiensten. Gebedsdiensten zijn diensten OpZondag met alleen gebed. Geen bijbeluitleg, geen lange verhalen, maar louter en alleen muziek en gebed. Verschillende mensen vragen om meer beeld bij de gang van zaken in zo’n gebedsdienst.

Wel, we hebben nu vier keer een gebedsdienst gedaan, op 29 januari, 12 februari, 26 maart en 14 mei. Dit laat zien dat we in Hart van Osdorp een cultuur van gebed(sdiensten) in het leven willen roepen. Het probleem bij gebedsdiensten is nog al eens dat ze snel langdradig en saai aanvoelen en dat het dus lastig is om de spanningsboog en de concentratie van de mensen vast te houden. Dat laatste lijkt dan ook een hele opgave, maar wij ontdekken dat dit erg meevalt! Sterker nog, het is mogelijk en helemaal niet moeilijk om van het begin tot het eind de aandacht vast te houden en de heilige Geest uit te nodigen en de ruimte te geven om van de gebedsdienst een overrompelende ervaring te maken.

Hoe dat te doen?

In het kort, door af te stappen van de ene (of een paar) m/v die voorbidt (terwijl de rest in stilte luistert en probeert mee te bidden) en iedereen te laten bidden. Hier zijn (met enige oefening en gewenning) verschillende vormen voor te bedenken (die we overigens allemaal van internet hebben geplukt en niet zelf hebben bedacht. En er zijn er nog veel meer.)
Bijvoorbeeld deze:

1. ‘Koreaans’ bidden: alle aanwezigen bidden hardop door elkaar heen. Voordeel: je kunt zelfs allerlei persoonlijke dingen bidden of in klanktaal, want er is toch niemand meer behalve God die in alle kabaal nog hoort wat je zegt.
Een erg activerende en enerverende vorm die niet saai is…
2. 50% bidden: verdeel de aanwezigen in twee helften (dat kan op allerlei manieren) en laat de ene helft bidden met een lied en laat de andere helft hardop door elkaar bidden en draai het daarna om.
3. Je kunt natuurlijk ook bidden en danken door middel van samen zingen. Dat is meestal zoals wij de dienst openen. Muziek opent je hart voor de heilige Geest.
4. Dialooggebed: er bidden 3-5 mensen, die aansluiten op elkaars gebed. Iedereen moet alert blijven en luisteren naar de heilige Geest. Zo leidt hij zelf het gebed.
5. Popcorn-gebed: iedereen krijgt de gelegenheid om een kort gebed van twee of drie korte zinnen te bidden. Je krijgt zo een gebed dat links en rechts en van voor tot achter in de zaal ‘oppopt’.
6. En natuurlijk kun je bidden met een voor te lezen psalm. Dat is mooi en ook weer een goed rustmoment te midden van alle geweld.
7. Stilte nemen, waarin iedereen zijn eigen hart kan laten spreken en zelf in dialoog kan gaan met God is een ander goed rustmoment.

Dit zijn wat vormen die naar onze ervaring aanspreken en gemakkelijk aan te leren zijn. Al is hier en daar nog steeds wat aanmoediging nodig. De afwisseling van vormen zorgt ervoor dat de aandacht gespannen blijft. En we zeggen er altijd bij dat niemand zich gedwongen of ongemakkelijk moet voelen. Dit is Hart van Osdorp. Je mag ook luisteren en zo meedoen (of niet) met wat er gebeurt.
De meeste vormen sluiten we trouwens af door samen en hardop het Onze Vader te bidden, dat de leider van de dienst op een gegeven moment inzet. Dit is een duidelijke en ook mooie manier op een gebedsblokje af te sluiten. Het blijkt geen probleem om het Onze Vader een paar keer achter elkaar te bidden in dezelfde dienst. En dat is het zeker niet, als je erbij vertelt dat dit gebed van onze Heer zelf komt en daarom volmaakt is en dat we dit gebed dus niet vaak genoeg kunnen bidden. Overigens is deze afsluiting bij bijvoorbeeld het 50%-gebed weer niet nodig. Het gebed van de ene helft stopt vanzelf, wanneer de andere helft stopt met zingen.

Eenmaal op dit spoor zijn de mogelijkheden eindeloos. Wat mensen graag doen is op een moment in de dienst een kaarsje voor iemand branden (de zin en betekenis hiervan leggen we even uit) en bijvoorbeeld met een zegenlied elkaar zegenen.
En ook op onze gezamenlijke gebedsmomenten in het Noveen (zie boven) maken we van deze vormen gebruik.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

OpZondag groeit door

OpZondag, de happening of het evenement van Hart van Osdorp op de zondag, krijgt nu elke zondag nieuwe energie.

Wat is OpZondag?
OpZondag is voor de buurt.
OpZondag is een bijeenkomst waar elke Osdorper welkom is.
OpZondag is een bijeenkomst waarin mensen elkaar ontmoeten.
OpZondag is een bijeenkomst, waar je kans hebt om Jezus te ontmoeten.
OpZondag is met elkaar eten.
OpZondag is verder gezelligheid, respect en vrijheid.
OpZondag is vriendelijk voor kinderen.
OpZondag is ook muziek, gebed, een verhaal uit de Bijbel, en nog veel meer…

Zo is OpZondag een mooie plek.
De afgelopen maanden hebben geëxperimenteerd met verschillende vormen.
Dat kan, want OpZondag legt niks vast. Het kan de volgende week zomaar anders gaan dan het de vorige week ging. Geen vaste gewoontes of dingen die moeten, omdat het nu eenmaal zo moet.
Nee, OpZondag gaat over ontmoetingen met elkaar en met God, en die gaan niet volgens een vast patroon. Ontmoeting is immers iets van het leven tussen mensen die leven en met God, die leeft.

Zo hebben we de laatste weken met elkaar in groepen gepraat over het onderwerp van de middag. En andere keren hebben we in groepen gebeden voor Osdorp en voor deze wereld.
Andere keren is er een plenair gesprek of alleen een boeiend verhaal.
En elke week eten we met Jezus. Sowieso, altijd.
En elke week is er gebed, speciaal voor jou, tenminste als jij dat wil.

En je mag ook gewoon helemaal niets willen, niet bidden, niet praten, maar gewoon komen luisteren en/of aanwezig zijn. Er is voor iedereen plek. Oud of jong, gelovig of niet, spiritueel of niet, je kunt gewoon binnenlopen en het gaan meemaken. Je hoeft niks en OpZondag is gratis.

Tot gauw!

OpZondag is een ontmoetingsplek in Osdorp van Hart van Osdorp.
Zaal open met eten: 13.00 uur.
Programma tot 15.30 uur.
Napraten tot 17.00 uur.

Clauskindereweg 17, 1069HN Osdorp.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

OpZondag is open!

Sinds zondag 27 februari is OpZondag weer helemaal open!
Iedereen is welkom om samen met ons te eten, muziek te maken, te bidden en een bijbelverhaal te horen.

Hart van Osdorp is blij met OpZondag.

OpZondag is een de plek voor lekker eten.
OpZondag is een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en plezier te hebben.
OpZondag is een mogelijkheid om te experimenteren en nieuwe dingen te leren.
OpZondag is een moment om tot rust te komen.
OpZondag is een gelegenheid om God te ontmoeten.

Je hoeft niets; je kunt gewoon aanschuiven; het eten is gratis en de gezelligheid ook.
En iedereen is welkom.

Tot gauw!

OpZondag is een ontmoetingsplek in Osdorp van Hart van Osdorp.
Zaal open met eten: 13.00 uur.
Programma tot 15.30 uur.
Napraten tot 16.30 uur.

Clauskindereweg 17, 1069HN Osdorp.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Hart van Osdorp open (2)

Op zondag 6 juni is Hart van Osdorp weer open gegaan, de versoepelingen achterna!

Dit betekent dat vanaf nu de diensten OpZondag weer elke zondag open zijn.

Er zijn nog enkele Coronabeperkingen: niet eten, niet zingen, anderhalve meter en laat komen. Maar vanaf 20 juni drinken we na de dienst weer koffie of iets anders. Nog niet ideaal, maar het wordt beter en beter. Het is in ieder geval fijn om steeds meer mensen weer in levende lijve te zien. Wat een feest!

En ook jij bent welkom!
We nemen tijd voor (luister)muziek, inbreng via cadeau van de week, inspiratie uit de Bijbel en gebed.

En ook jij bent welkom!
We nemen tijd voor (luister)muziek, inbreng via cadeau van de week en inspiratie uit de Bijbel.

Hoe laat?
Zaal open om 13.45 uur.
Start 14.00 uur. De dienst duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Hart van Osdorp open

Op zondag 6 juni is Hart van Osdorp weer open gegaan, de versoepelingen achterna!

Dit betekent dat vanaf nu de diensten OpZondag weer elke zondag open zijn.

We hanteren nog wel Coronabeperkingen: niet eten, niet zingen, mondkapje, anderhalve meter, laat komen en vroeg weer weg. Maar het is beter dan niets en we hopen op spoedig meer. Het is in ieder geval fijn om mensen weer in levende lijve te zien. Wat een feest!

En ook jij bent welkom!
We nemen tijd voor (luister)muziek, inbreng via cadeau van de week en inspiratie uit de Bijbel.

Hoe laat?
Zaal open om 13.45 uur.
Start 14.00 uur. De dienst duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Nieuwe Coronaproof Bijbelcursus

Corona zet iedereen stil. Dat is voor Hart van Osdorp niet anders. Maar dat wil niet zeggen dat we stil moeten zitten. Niet op wat we niet kunnen, maar op wat we wel kunnen – daar wil Hart van Osdorp zich op focussen. En zo komt het dat Hart van Osdorp een hele nieuwe Bijbelcursus heeft ontwikkeld. En we hebben maar meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om alles wat we de afgelopen jaren van onze verschillende cursussen geleerd hebben in de nieuwe cursus te verzilveren.

In dit nieuwsbericht krijg je bij wijze van kennismaking een inkijkje in de presentatie voor de deelnemers van deze hele nieuwe cursus:

 

Deze cursus stapt af van het klaslokaalmodel. Niet langer krijg je een verhaal te horen (onderwijs), maar in deze cursus ga je zelf door de stof heen. Dat doen we omdat we denken dat je de stof op deze manier je meer eigen maakt (met je hart) en beter kunt onthouden, en dus doen.

Toch is de cursus niet alleen tussen jou en God. Nee, bij elke les hoort een groepsgesprek. Samen leren we meer. Niet alleen omdat de ervaring dat leert, maar ook omdat ‘samen’ in de Bijbel een belangrijke waarde is. Het groepsgesprek is elke twee weken en zolang de Coronamaatregelen duren online. Je hebt dus twee weken de tijd om de les zelf door te nemen. Doe dat dan niet vijf minuten van te voren. Je zult merken dat dat niet eens kan. Maar nog veel belangrijker is het dat je de Bijbelteksten goed voor jezelf doorneemt, met tijd en aandacht, om te luisteren naar de heilige Geest. Dit vraagt oefening, maar het is de investering meer dan waard.

 

De cursus is elke les op dezelfde manier opgebouwd en presenteert de stof in drieën: voor je hart, voor je hoofd en voor je handen. Dat maakt het niet alleen makkelijker, maar ook vinden we het belangrijk dat je de stof met je hart en met je hoofd en met je handen beleeft, onthoudt en doet. Immers, geloven doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je maakt het praktisch in je leven.

Je zult ook merken dat de cursus veronderstelt dat je iets (groot of klein) in of buiten Hart van Osdorp doet. Zonder taak mag je deze cursus niet volgen. Dit doen we omdat de ervaring leert dat alleen door ‘training in het veld’ een cursus pas echt gaat leven en beklijft. Je wordt immers ter plekke uitgedaagd en je taak stelt je lessen en je vragen op scherp.

Ook komt elke les de vraag terug wie jou gaat helpen om de les met je hart en je hoofd en je handen in praktijk te brengen. Nogmaals, deze cursus gaat niet alleen tussen jou en God, maar is een familieding.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)