In Hart van Osdorp zijn we aan het experimenteren met gebedsdiensten. Gebedsdiensten zijn diensten OpZondag met alleen gebed. Geen bijbeluitleg, geen lange verhalen, maar louter en alleen muziek en gebed. Verschillende mensen vragen om meer beeld bij de gang van zaken in zo’n gebedsdienst.

Wel, we hebben nu vier keer een gebedsdienst gedaan, op 29 januari, 12 februari, 26 maart en 14 mei. Dit laat zien dat we in Hart van Osdorp een cultuur van gebed(sdiensten) in het leven willen roepen. Het probleem bij gebedsdiensten is nog al eens dat ze snel langdradig en saai aanvoelen en dat het dus lastig is om de spanningsboog en de concentratie van de mensen vast te houden. Dat laatste lijkt dan ook een hele opgave, maar wij ontdekken dat dit erg meevalt! Sterker nog, het is mogelijk en helemaal niet moeilijk om van het begin tot het eind de aandacht vast te houden en de heilige Geest uit te nodigen en de ruimte te geven om van de gebedsdienst een overrompelende ervaring te maken.

Hoe dat te doen?

In het kort, door af te stappen van de ene (of een paar) m/v die voorbidt (terwijl de rest in stilte luistert en probeert mee te bidden) en iedereen te laten bidden. Hier zijn (met enige oefening en gewenning) verschillende vormen voor te bedenken (die we overigens allemaal van internet hebben geplukt en niet zelf hebben bedacht. En er zijn er nog veel meer.)
Bijvoorbeeld deze:

1. ‘Koreaans’ bidden: alle aanwezigen bidden hardop door elkaar heen. Voordeel: je kunt zelfs allerlei persoonlijke dingen bidden of in klanktaal, want er is toch niemand meer behalve God die in alle kabaal nog hoort wat je zegt.
Een erg activerende en enerverende vorm die niet saai is…
2. 50% bidden: verdeel de aanwezigen in twee helften (dat kan op allerlei manieren) en laat de ene helft bidden met een lied en laat de andere helft hardop door elkaar bidden en draai het daarna om.
3. Je kunt natuurlijk ook bidden en danken door middel van samen zingen. Dat is meestal zoals wij de dienst openen. Muziek opent je hart voor de heilige Geest.
4. Dialooggebed: er bidden 3-5 mensen, die aansluiten op elkaars gebed. Iedereen moet alert blijven en luisteren naar de heilige Geest. Zo leidt hij zelf het gebed.
5. Popcorn-gebed: iedereen krijgt de gelegenheid om een kort gebed van twee of drie korte zinnen te bidden. Je krijgt zo een gebed dat links en rechts en van voor tot achter in de zaal ‘oppopt’.
6. En natuurlijk kun je bidden met een voor te lezen psalm. Dat is mooi en ook weer een goed rustmoment te midden van alle geweld.
7. Stilte nemen, waarin iedereen zijn eigen hart kan laten spreken en zelf in dialoog kan gaan met God is een ander goed rustmoment.

Dit zijn wat vormen die naar onze ervaring aanspreken en gemakkelijk aan te leren zijn. Al is hier en daar nog steeds wat aanmoediging nodig. De afwisseling van vormen zorgt ervoor dat de aandacht gespannen blijft. En we zeggen er altijd bij dat niemand zich gedwongen of ongemakkelijk moet voelen. Dit is Hart van Osdorp. Je mag ook luisteren en zo meedoen (of niet) met wat er gebeurt.
De meeste vormen sluiten we trouwens af door samen en hardop het Onze Vader te bidden, dat de leider van de dienst op een gegeven moment inzet. Dit is een duidelijke en ook mooie manier op een gebedsblokje af te sluiten. Het blijkt geen probleem om het Onze Vader een paar keer achter elkaar te bidden in dezelfde dienst. En dat is het zeker niet, als je erbij vertelt dat dit gebed van onze Heer zelf komt en daarom volmaakt is en dat we dit gebed dus niet vaak genoeg kunnen bidden. Overigens is deze afsluiting bij bijvoorbeeld het 50%-gebed weer niet nodig. Het gebed van de ene helft stopt vanzelf, wanneer de andere helft stopt met zingen.

Eenmaal op dit spoor zijn de mogelijkheden eindeloos. Wat mensen graag doen is op een moment in de dienst een kaarsje voor iemand branden (de zin en betekenis hiervan leggen we even uit) en bijvoorbeeld met een zegenlied elkaar zegenen.
En ook op onze gezamenlijke gebedsmomenten in het Noveen (zie boven) maken we van deze vormen gebruik.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)