Pinksterdialogen

Na de aangename en zo succesvolle Kerst- en Paasdialogen organiseert Hart van Osdorp drie Pinksterdialogen.

Wanneer?

Op 25 april en op 2 en 16 mei.

Waar?

Buurthuis 33 (Nierkerkestraat 33, 1069 HZ).

Hoe laat?

19.30 – 21.00 uur.
Om 19.15 is er koffie en koek.

Deelname aan de dialogen is gratis.

Het Pinksterfeest is het feest van het geschenk van de heilige Geest. Vuur, wind en regen zijn in de Bijbel beelden voor wie de heilige Geest is en wat hij teweeg brengt: geestdrift en enthousiasme zogezegd. Dus gaan we drie gesprekken lang op zoek naar wat ons enthousiasmeert en samen verbindt.

Dialogen zijn buurtgesprekken die met aandacht en respect worden gevoerd. Dialogen zijn geen discussies om elkaar te overtuigen van eigen gelijk. Nee, in dialogen gaan we samen op zoek naar verdieping en respect.
Het mooiste is, als we ons hart veilig op tafel kunnen leggen en de anderen aan tafel daar met respect mee omgaan. Daar gaat het over en daar gaan we voor!

Hart van Osdorp heeft hart voor mensen en voor Osdorp. Hart van Osdorp is buurtzaam.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Jaaroverzicht 2023 uit!

Het Jaaroverzicht 2023 van Hart van Osdorp staat vanaf vandaag op deze site.
Wat is het Jaaroverzicht?
Een bij tijd en wijle spannend en taai verslag van een buurtzame buurtkerk in een veel bewogen buurt in 2023.
Klik hier voor een download.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Welkom OpDinsdag

Hart van Osdorp organiseert elke dinsdag OpDinsdag in Buurthuis 33. OpDinsdag biedt gesprekken over bijbel en zingeving. Een plek in de buurt met aandacht voor meer dan de waan van de dag.

De Nederlandse cultuur is ondenkbaar zonder de bijbel. Veel meer dan we ons bewust zijn heeft de bijbel ons collectieve denken beïnvloed. OpDinsdag lezen we daarom de bijbel en gaan we op zoek naar bouwstenen van onze cultuur.

Dat doen we vragenderwijs. Er is uitleg, er is verdieping, maar de antwoorden zijn verder aan jou.

Elke dinsdag
18.00 – 21.00 uur
Buurthuis 33 (Nierkerkestraat 33, 1069 HZ Osdorp)
We beginnen met eten.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Gebedsdiensten in Hart van Osdorp

In Hart van Osdorp zijn we aan het experimenteren met gebedsdiensten. Gebedsdiensten zijn diensten OpZondag met alleen gebed. Geen bijbeluitleg, geen lange verhalen, maar louter en alleen muziek en gebed. Verschillende mensen vragen om meer beeld bij de gang van zaken in zo’n gebedsdienst.

Wel, we hebben nu vier keer een gebedsdienst gedaan, op 29 januari, 12 februari, 26 maart en 14 mei. Dit laat zien dat we in Hart van Osdorp een cultuur van gebed(sdiensten) in het leven willen roepen. Het probleem bij gebedsdiensten is nog al eens dat ze snel langdradig en saai aanvoelen en dat het dus lastig is om de spanningsboog en de concentratie van de mensen vast te houden. Dat laatste lijkt dan ook een hele opgave, maar wij ontdekken dat dit erg meevalt! Sterker nog, het is mogelijk en helemaal niet moeilijk om van het begin tot het eind de aandacht vast te houden en de heilige Geest uit te nodigen en de ruimte te geven om van de gebedsdienst een overrompelende ervaring te maken.

Hoe dat te doen?

In het kort, door af te stappen van de ene (of een paar) m/v die voorbidt (terwijl de rest in stilte luistert en probeert mee te bidden) en iedereen te laten bidden. Hier zijn (met enige oefening en gewenning) verschillende vormen voor te bedenken (die we overigens allemaal van internet hebben geplukt en niet zelf hebben bedacht. En er zijn er nog veel meer.)
Bijvoorbeeld deze:

1. ‘Koreaans’ bidden: alle aanwezigen bidden hardop door elkaar heen. Voordeel: je kunt zelfs allerlei persoonlijke dingen bidden of in klanktaal, want er is toch niemand meer behalve God die in alle kabaal nog hoort wat je zegt.
Een erg activerende en enerverende vorm die niet saai is…
2. 50% bidden: verdeel de aanwezigen in twee helften (dat kan op allerlei manieren) en laat de ene helft bidden met een lied en laat de andere helft hardop door elkaar bidden en draai het daarna om.
3. Je kunt natuurlijk ook bidden en danken door middel van samen zingen. Dat is meestal zoals wij de dienst openen. Muziek opent je hart voor de heilige Geest.
4. Dialooggebed: er bidden 3-5 mensen, die aansluiten op elkaars gebed. Iedereen moet alert blijven en luisteren naar de heilige Geest. Zo leidt hij zelf het gebed.
5. Popcorn-gebed: iedereen krijgt de gelegenheid om een kort gebed van twee of drie korte zinnen te bidden. Je krijgt zo een gebed dat links en rechts en van voor tot achter in de zaal ‘oppopt’.
6. En natuurlijk kun je bidden met een voor te lezen psalm. Dat is mooi en ook weer een goed rustmoment te midden van alle geweld.
7. Stilte nemen, waarin iedereen zijn eigen hart kan laten spreken en zelf in dialoog kan gaan met God is een ander goed rustmoment.

Dit zijn wat vormen die naar onze ervaring aanspreken en gemakkelijk aan te leren zijn. Al is hier en daar nog steeds wat aanmoediging nodig. De afwisseling van vormen zorgt ervoor dat de aandacht gespannen blijft. En we zeggen er altijd bij dat niemand zich gedwongen of ongemakkelijk moet voelen. Dit is Hart van Osdorp. Je mag ook luisteren en zo meedoen (of niet) met wat er gebeurt.
De meeste vormen sluiten we trouwens af door samen en hardop het Onze Vader te bidden, dat de leider van de dienst op een gegeven moment inzet. Dit is een duidelijke en ook mooie manier op een gebedsblokje af te sluiten. Het blijkt geen probleem om het Onze Vader een paar keer achter elkaar te bidden in dezelfde dienst. En dat is het zeker niet, als je erbij vertelt dat dit gebed van onze Heer zelf komt en daarom volmaakt is en dat we dit gebed dus niet vaak genoeg kunnen bidden. Overigens is deze afsluiting bij bijvoorbeeld het 50%-gebed weer niet nodig. Het gebed van de ene helft stopt vanzelf, wanneer de andere helft stopt met zingen.

Eenmaal op dit spoor zijn de mogelijkheden eindeloos. Wat mensen graag doen is op een moment in de dienst een kaarsje voor iemand branden (de zin en betekenis hiervan leggen we even uit) en bijvoorbeeld met een zegenlied elkaar zegenen.
En ook op onze gezamenlijke gebedsmomenten in het Noveen (zie boven) maken we van deze vormen gebruik.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Jaaroverzicht 2022 uit!

Het Jaaroverzicht 2022 van Hart van Osdorp staat vanaf vandaag op deze site.
Wat is het jaaroverzicht?
Een verslag van een heel jaar Hart van Osdorp in kerk en buurt, met foto’s, analyses en een vooruitblik.
Klik hier voor een download.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

OpZondag groeit door

OpZondag, de happening of het evenement van Hart van Osdorp op de zondag, krijgt nu elke zondag nieuwe energie.

Wat is OpZondag?
OpZondag is voor de buurt.
OpZondag is een bijeenkomst waar elke Osdorper welkom is.
OpZondag is een bijeenkomst waarin mensen elkaar ontmoeten.
OpZondag is een bijeenkomst, waar je kans hebt om Jezus te ontmoeten.
OpZondag is met elkaar eten.
OpZondag is verder gezelligheid, respect en vrijheid.
OpZondag is vriendelijk voor kinderen.
OpZondag is ook muziek, gebed, een verhaal uit de Bijbel, en nog veel meer…

Zo is OpZondag een mooie plek.
De afgelopen maanden hebben geëxperimenteerd met verschillende vormen.
Dat kan, want OpZondag legt niks vast. Het kan de volgende week zomaar anders gaan dan het de vorige week ging. Geen vaste gewoontes of dingen die moeten, omdat het nu eenmaal zo moet.
Nee, OpZondag gaat over ontmoetingen met elkaar en met God, en die gaan niet volgens een vast patroon. Ontmoeting is immers iets van het leven tussen mensen die leven en met God, die leeft.

Zo hebben we de laatste weken met elkaar in groepen gepraat over het onderwerp van de middag. En andere keren hebben we in groepen gebeden voor Osdorp en voor deze wereld.
Andere keren is er een plenair gesprek of alleen een boeiend verhaal.
En elke week eten we met Jezus. Sowieso, altijd.
En elke week is er gebed, speciaal voor jou, tenminste als jij dat wil.

En je mag ook gewoon helemaal niets willen, niet bidden, niet praten, maar gewoon komen luisteren en/of aanwezig zijn. Er is voor iedereen plek. Oud of jong, gelovig of niet, spiritueel of niet, je kunt gewoon binnenlopen en het gaan meemaken. Je hoeft niks en OpZondag is gratis.

Tot gauw!

OpZondag is een ontmoetingsplek in Osdorp van Hart van Osdorp.
Zaal open met eten: 13.00 uur.
Programma tot 15.30 uur.
Napraten tot 17.00 uur.

Clauskindereweg 17, 1069HN Osdorp.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)