Het Jaaroverzicht 2023 van Hart van Osdorp staat vanaf vandaag op deze site.
Wat is het Jaaroverzicht?
Een bij tijd en wijle spannend en taai verslag van een buurtzame buurtkerk in een veel bewogen buurt in 2023.
Klik hier voor een download.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)