Burendag in Buurthuis 33

Op 13 mei was het groot en groots feest in Buurthuis 33. We hielden een open dag om Buurthuis 33 nog bekender te maken in de buurt. We hadden een mooi programma gemaakt en er kwamen 70 mensen (inclusief kinderen) op af.
De kinderen speelden vooral (onder begeleiding en met programma van sport en spel en watergevechten) buiten. Binnen in Buurthuis 33 was het een gezellige drukte met veel plezier, veel inzet van vrijwilligers uit de buurt en natuurlijk met heel veel en lekker eten.
Ondertussen werkten we aan ons netwerk in de buurt, smeedden nieuwe relaties en koppelden nieuwe taalcursisten aan een nieuwe taaldocent. Er was een taalspel van onze taalcoördinator (vertel Nederlanders eens iets in je eigen taal en laat ze raden wat je zegt, dan ervaren ze ook eens hoe het voelt als je de mensen om je heen niet verstaat) en er was een heus schaaktoernooi,
waar de kinderen van de schaakclub natuurlijk als eerste op af kwamen. Zeker ook omdat de eerste prijs een heuse schaakbeker was en je met een levensgroot schaakspel ook buiten kon schaken, nadat de fouten in de beginopstelling (zoek op de foto!) waren hersteld.

Verder waren er spreekuren van de woningbouwvereniging en andere clubs die bij het wonen in de Nierkerkestraat betrokken zijn.

Al met al een prachtige dag zonder enige wanklank.

Buurthuis 33: Samen voor de buurt.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Programma Buurthuis 33

Ter gelegenheid van de Burendag van Buurthuis 33 hebben we een programmafolder gemaakt. Hebben we een mooi overzicht van wat er allemaal te doen is om uit te delen aan buurtbewoners die vragen naar wat er allemaal te doen is.

Alleen het nadeel van zulke flyers is dat ze met het drogen van de inkt meteen verouderen. Zo staat op dit programma nog niet de naaiclub vermeld, ook niet de wandelclub, noch de taallessen van de nieuwe taaldocent, noch de activiteiten van onze taalcoach en ook niet de spreekuren van onze jobcoach…

Met andere woorden: neem contact op voor de laatste informatie!

Buurthuis 33: Samen voor de buurt.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Noveen in Osdorp

We lezen in Handelingen 1:14 dat Jezus’ leerlingen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren baden om de komst van de heilige Geest. Het is een eeuwenoude traditie dat christenen in deze periode van negen dagen (vandaar de naam Noveen) extra aandacht hebben voor gebed. Al jaren blaast de Anglicaanse Kerk in Engeland deze traditie nieuw leven in met als gevolg dat overal in de wereld miljoenen mensen negen dagen speciaal en extra bidden. En nu heeft deze traditie ook Hart van Osdorp bereikt!
Het hart van deze gebedsperiode is dat we de negen dagen speciaal bidden voor vijf (5) mensen die we op ons hart hebben en dat we bidden voor Osdorp. Dat doen we omdat we om ons heen willen kijken met de ogen van Jezus, omdat we extra en met klem vragen om meer van de heilige Geest en omdat we vertrouwen op God dat hij luistert naar ons gebed.

Praktisch: wat en hoe doen we hier in Osdorp Noveen?

# Thuis bidden voor Osdorp en voor de vijf mensen die God op je hart heeft gelegd!
# Vanaf 18 mei tot Pinksteren stuurt Hart van Osdorp elke dag een foto van Osdorp en een korte podcast in een Hart-van-Osdorp-app om elkaar te herinneren om te bidden.
# Vanaf vrijdag 19 mei tot 27 mei (zondag 21 mei niet, dan is er OpZondag) is er een moment om samen te bidden en elkaar zodoende te stimuleren om te blijven bidden.
# En op 28 mei (Pinksteren) sluiten we deze heel speciale gebedsperiode af met een dienst vol verwachting en heilige Geest!

Overigens waren we op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) uitgenodigd in de Regenbooggemeente in Slotervaart. Om Hemelvaartsdag te vieren en om gezamenlijk deze periode van negen dagen te beginnen. In de dienst was veel aandacht voor gebed.
Ja, de kerken in Amsterdam Nieuw-West zoeken elkaar steeds meer op en zo’n speciale dag is bij uitstek een gelegenheid om daaraan vorm te geven.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Gebedsdiensten in Hart van Osdorp

In Hart van Osdorp zijn we aan het experimenteren met gebedsdiensten. Gebedsdiensten zijn diensten OpZondag met alleen gebed. Geen bijbeluitleg, geen lange verhalen, maar louter en alleen muziek en gebed. Verschillende mensen vragen om meer beeld bij de gang van zaken in zo’n gebedsdienst.

Wel, we hebben nu vier keer een gebedsdienst gedaan, op 29 januari, 12 februari, 26 maart en 14 mei. Dit laat zien dat we in Hart van Osdorp een cultuur van gebed(sdiensten) in het leven willen roepen. Het probleem bij gebedsdiensten is nog al eens dat ze snel langdradig en saai aanvoelen en dat het dus lastig is om de spanningsboog en de concentratie van de mensen vast te houden. Dat laatste lijkt dan ook een hele opgave, maar wij ontdekken dat dit erg meevalt! Sterker nog, het is mogelijk en helemaal niet moeilijk om van het begin tot het eind de aandacht vast te houden en de heilige Geest uit te nodigen en de ruimte te geven om van de gebedsdienst een overrompelende ervaring te maken.

Hoe dat te doen?

In het kort, door af te stappen van de ene (of een paar) m/v die voorbidt (terwijl de rest in stilte luistert en probeert mee te bidden) en iedereen te laten bidden. Hier zijn (met enige oefening en gewenning) verschillende vormen voor te bedenken (die we overigens allemaal van internet hebben geplukt en niet zelf hebben bedacht. En er zijn er nog veel meer.)
Bijvoorbeeld deze:

1. ‘Koreaans’ bidden: alle aanwezigen bidden hardop door elkaar heen. Voordeel: je kunt zelfs allerlei persoonlijke dingen bidden of in klanktaal, want er is toch niemand meer behalve God die in alle kabaal nog hoort wat je zegt.
Een erg activerende en enerverende vorm die niet saai is…
2. 50% bidden: verdeel de aanwezigen in twee helften (dat kan op allerlei manieren) en laat de ene helft bidden met een lied en laat de andere helft hardop door elkaar bidden en draai het daarna om.
3. Je kunt natuurlijk ook bidden en danken door middel van samen zingen. Dat is meestal zoals wij de dienst openen. Muziek opent je hart voor de heilige Geest.
4. Dialooggebed: er bidden 3-5 mensen, die aansluiten op elkaars gebed. Iedereen moet alert blijven en luisteren naar de heilige Geest. Zo leidt hij zelf het gebed.
5. Popcorn-gebed: iedereen krijgt de gelegenheid om een kort gebed van twee of drie korte zinnen te bidden. Je krijgt zo een gebed dat links en rechts en van voor tot achter in de zaal ‘oppopt’.
6. En natuurlijk kun je bidden met een voor te lezen psalm. Dat is mooi en ook weer een goed rustmoment te midden van alle geweld.
7. Stilte nemen, waarin iedereen zijn eigen hart kan laten spreken en zelf in dialoog kan gaan met God is een ander goed rustmoment.

Dit zijn wat vormen die naar onze ervaring aanspreken en gemakkelijk aan te leren zijn. Al is hier en daar nog steeds wat aanmoediging nodig. De afwisseling van vormen zorgt ervoor dat de aandacht gespannen blijft. En we zeggen er altijd bij dat niemand zich gedwongen of ongemakkelijk moet voelen. Dit is Hart van Osdorp. Je mag ook luisteren en zo meedoen (of niet) met wat er gebeurt.
De meeste vormen sluiten we trouwens af door samen en hardop het Onze Vader te bidden, dat de leider van de dienst op een gegeven moment inzet. Dit is een duidelijke en ook mooie manier op een gebedsblokje af te sluiten. Het blijkt geen probleem om het Onze Vader een paar keer achter elkaar te bidden in dezelfde dienst. En dat is het zeker niet, als je erbij vertelt dat dit gebed van onze Heer zelf komt en daarom volmaakt is en dat we dit gebed dus niet vaak genoeg kunnen bidden. Overigens is deze afsluiting bij bijvoorbeeld het 50%-gebed weer niet nodig. Het gebed van de ene helft stopt vanzelf, wanneer de andere helft stopt met zingen.

Eenmaal op dit spoor zijn de mogelijkheden eindeloos. Wat mensen graag doen is op een moment in de dienst een kaarsje voor iemand branden (de zin en betekenis hiervan leggen we even uit) en bijvoorbeeld met een zegenlied elkaar zegenen.
En ook op onze gezamenlijke gebedsmomenten in het Noveen (zie boven) maken we van deze vormen gebruik.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Jaaroverzicht 2022 uit!

Het Jaaroverzicht 2022 van Hart van Osdorp staat vanaf vandaag op deze site.
Wat is het jaaroverzicht?
Een verslag van een heel jaar Hart van Osdorp in kerk en buurt, met foto’s, analyses en een vooruitblik.
Klik hier voor een download.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)