Hart van Osdorp open

Op zondag 6 juni is Hart van Osdorp weer open gegaan, de versoepelingen achterna!

Dit betekent dat vanaf nu de diensten OpZondag weer elke zondag open zijn.

We hanteren nog wel Coronabeperkingen: niet eten, niet zingen, mondkapje, anderhalve meter, laat komen en vroeg weer weg. Maar het is beter dan niets en we hopen op spoedig meer. Het is in ieder geval fijn om mensen weer in levende lijve te zien. Wat een feest!

En ook jij bent welkom!
We nemen tijd voor (luister)muziek, inbreng via cadeau van de week en inspiratie uit de Bijbel.

Hoe laat?
Zaal open om 13.45 uur.
Start 14.00 uur. De dienst duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Nieuwe Coronaproof Bijbelcursus

Corona zet iedereen stil. Dat is voor Hart van Osdorp niet anders. Maar dat wil niet zeggen dat we stil moeten zitten. Niet op wat we niet kunnen, maar op wat we wel kunnen – daar wil Hart van Osdorp zich op focussen. En zo komt het dat Hart van Osdorp een hele nieuwe Bijbelcursus heeft ontwikkeld. En we hebben maar meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om alles wat we de afgelopen jaren van onze verschillende cursussen geleerd hebben in de nieuwe cursus te verzilveren.

In dit nieuwsbericht krijg je bij wijze van kennismaking een inkijkje in de presentatie voor de deelnemers van deze hele nieuwe cursus:

 

Deze cursus stapt af van het klaslokaalmodel. Niet langer krijg je een verhaal te horen (onderwijs), maar in deze cursus ga je zelf door de stof heen. Dat doen we omdat we denken dat je de stof op deze manier je meer eigen maakt (met je hart) en beter kunt onthouden, en dus doen.

Toch is de cursus niet alleen tussen jou en God. Nee, bij elke les hoort een groepsgesprek. Samen leren we meer. Niet alleen omdat de ervaring dat leert, maar ook omdat ‘samen’ in de Bijbel een belangrijke waarde is. Het groepsgesprek is elke twee weken en zolang de Coronamaatregelen duren online. Je hebt dus twee weken de tijd om de les zelf door te nemen. Doe dat dan niet vijf minuten van te voren. Je zult merken dat dat niet eens kan. Maar nog veel belangrijker is het dat je de Bijbelteksten goed voor jezelf doorneemt, met tijd en aandacht, om te luisteren naar de heilige Geest. Dit vraagt oefening, maar het is de investering meer dan waard.

 

De cursus is elke les op dezelfde manier opgebouwd en presenteert de stof in drieën: voor je hart, voor je hoofd en voor je handen. Dat maakt het niet alleen makkelijker, maar ook vinden we het belangrijk dat je de stof met je hart en met je hoofd en met je handen beleeft, onthoudt en doet. Immers, geloven doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je maakt het praktisch in je leven.

Je zult ook merken dat de cursus veronderstelt dat je iets (groot of klein) in of buiten Hart van Osdorp doet. Zonder taak mag je deze cursus niet volgen. Dit doen we omdat de ervaring leert dat alleen door ‘training in het veld’ een cursus pas echt gaat leven en beklijft. Je wordt immers ter plekke uitgedaagd en je taak stelt je lessen en je vragen op scherp.

Ook komt elke les de vraag terug wie jou gaat helpen om de les met je hart en je hoofd en je handen in praktijk te brengen. Nogmaals, deze cursus gaat niet alleen tussen jou en God, maar is een familieding.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Nieuwe missie: flashmob-kerk

Zoals iedereen en elke organisatie heeft ook Hart van Osdorp last van de lockdown. Wat komt er nog van ons buurtwerk terecht, als ontmoetingen zwaar moeten worden beperkt?

Dus gingen we op zoek naar Coronaproof buurtwerk. We willen niet denken aan wat onmogelijk is, maar wat nog wel mogelijk is! Nu is er sinds de strenge lockdown waar Nederland sinds december in zit, nog maar heel weinig mogelijk. Daarom speelt het buurtwerk van Hart van Osdorp zich op dit moment vooral online af. Zo geven we onze taallessen online, houden we online contact en netwerken we nu veel online.

 

Maar wat kunnen we van het afgelopen jaar leren? Misschien zijn we wel te afhankelijk geworden van gebouwen en grote groepen. Denkend langs deze lijn kwam Hart van Osdorp op een nieuwe denklijn, ja, tot een hele nieuwe missie: de flashmob-kerk.

 

Wat is een flashmob-kerk?

Een flashmob-kerk is: mensen, uit Hart van Osdorp en uit de buurt, nodigen elkaar uit voor een ontmoeting en/of activiteit, dan hier en dan daar. De gebeurtenis kan een eenvoudige en eenmalige activiteit zijn of het karakter krijgen van een heuse en vaste doelgerichte missie, en alles hier tussenin.

We denken in de richting van kleinschalige activiteiten, die elan en plezier uitstralen en impact hebben op mensen en op de buurt. Kleinschalig heeft de charme van menselijkheid, maatwerk, nabijheid, laagdrempeligheid, flexibiliteit, korte lijnen en eenvoud.

 

Eenvoud en elan zijn dus de nieuwe badges op de borst van Hart van Osdorp. De meeste van deze gebeurtenissen zullen gemakkelijk te organiseren zijn (eenvoud), want kleinschalig en we zien een veelkleurige waaier van dit soort happenings (elan) voor ons. Want iedereen kan iets bijdragen en/of iets nieuws beginnen rondom een idee wat bij hem/haar past: lanceer het idee en kijk wie je meekrijgt… Ofwel, laat duizend bloemen bloeien.

 

Voor de strenge lockdown van december hebben we al kunnen beginnen om deze nieuwe missie (flashmobkerk met elan & eenvoud) uit te proberen. Ons eerste experiment is geweest om de notoir vieze trappen van De Kikker (het mooiste gebouw van Osdorp, waarin twee basisscholen zijn gehuisvest) te adopteren en wekelijks schoon te vegen. Het lijkt ons geen goed idee dat kinderen dag in dag uit door glasscherven en andere troep heen moeten banjeren om hun school te bereiken.

Wat natuurlijk ook bij onze nieuwe missie past is het rondbrengen van soep in de buurt. In samenwerking met andere partijen maken we een verschil voor tientallen mensen.    

Ook onze tuinen (nu in winterslaap, maar straks weer klaarwakker) passen natuurlijk goed in deze kleinschaligheid.

Een ander voorbeeld van een eenmalige activiteit: in december hebben we iemand geholpen met verhuizen (het vinden van een nieuwe woning inclusief alle papieren rompslomp, nieuwe woning helemaal opknappen, oude woning opruimen en spullen van A naar B).

En erg geslaagd was onze kerstactie! We brachten kerstattenties rond, deur aan deur.

 

En: zodra het weer en de tijden het toelaten, zetten we in de buurt een ontmoetingstent neer en gaan we daar koffie schenken. En dat wordt een volgende en wekelijkse flashmob in de buurt: ons ‘Sociaal Plein’ op de brede stoep voor Nierkerkestraat 33.

We zien het Sociaal Plein voor ons als een ontmoetingsplek, toegangspoort en toeleiding tot bestaand buurtwerk en tot meer initiatieven van en met bewoners. Ook kan het dienen als vertrekplek van wandelgroepen en prikacties.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

In de buurt

Corona en buurtwerk is geen makkelijke combinatie. Dat begrijpt iedereen. Maar dat betekent niet dat Hart van Osdorp niets in de buurt doet! Zo ligt er al een heel buurtplan klaar voor na Corona en proberen we zoveel als mogelijk is met en in de buurt aanwezig te zijn.

We zien veel eenzaamheid in Osdorp. Onze kerstactie in december probeerde hier iets aan te doen. Een druppel op een gloeiende plaat, maar toch! Het overgrote deel van de mensen die de deur open deden waardeerden het enorm dat we iets langs kwamen brengen. Soms bleven we even hangen voor een (klets)praatje, net waar behoefte aan was. Iemand kwam ons zelfs een doosje bonbons nabrengen omdat hij de actie zo waardeerde!
We zien die behoefte aan verbinding tussen mensen ook bij de Buurtsoep (een wekelijkse buurtactie in samenwerking met de Stadsboerderij en de Opgang). Vooral eenzame en/of oudere mensen doen mee aan dit project. Voor hen is het een vaste prik dat iemand op woensdagmiddag rond 13.00 uur een bakje soep komt brengen en een praatje maakt. Langzaam maar gestaag groeit het aantal adressen van de Buurtsoep. Nu zitten we op zo’n 40 adressen. Op andere plekken in Amsterdam- West zijn ook initiatieven met het rondbrengen van soep gestart.
De taallessen gaan nog steeds online via Zoom of WhatsApp door. In kleine groepjes wordt er hard gewerkt om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen!
Ook lopen er gesprekken met het buurtteam van Osdorp. De gemeente heeft Amsterdam onderverdeeld in verschillende wijken met ieder een buurtteam. Het buurtteam moet ervoor zorgen dat er een betere samenwerking tussen verschillende organisaties en initiatieven in de buurt ontstaat. Hart van Osdorp denkt en doet actief mee in deze samenwerking.
Als het ietsje warmer buiten is willen we de prikacties rondom ons pandje in de Nierkerkstraat weer oppakken want het lijkt wel of het straatvuil toeneemt! Afhankelijk van de corona- regels willen we straks weer in tweetallen of in kleine groepjes starten. We hopen dat we naast het wegwerken van straatvuil gesprekjes kunnen aanknopen in de buurt.
De kinderclub ‘Funkids’ kan op dit moment niet bij elkaar komen maar er wordt wel met ouders en kinderen contact gehouden. Er is aandacht voor de kinderen individueel en een bemoedigend gesprekje waar nodig.
Tot slot zijn en blijven we in gesprek met de Stadsboerderij. De samenwerking verloopt heel goed. Langzaam aan wordt het ook weer tijd om de Buurttuin bij de Stadsboerderij te onderhouden.

 

We zien uit naar de tijd waarin we een lunch kunnen aanbieden waar mensen fysiek aanwezig kunnen zijn, de kledingverkoop kunnen houden en nog veel meer…!

Zo starten we, zodra het weer en de Coronamaatregelen het toelaten, een Sociaal Plein in de Nierkerkestraat. We zetten een tent neer, maken het gezellig en schenken koffie. Zo willen we een ontmoetingspunt in de buurt maken.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)