Soep voor de Buurt

Elke week brengen onze vrijwillige soepkoeriers soep door de buurt. De soep is natuurlijk lekker en elke week door onze koks vers gemaakt van echte groente.

Hoewel de soep niet te versmaden is, doen we dit natuurlijk niet alleen voor de soep. Immers, soep afhalen kun je ook in je supermarkt doen. Maar deze soep wordt bij jou thuis gebracht met belangstelling en een praatje voor jou en jouw omstandigheden. En als je krap bij kas zit, is de gratis soep ook mooi meegenomen.

Soep voor de Buurt is soep met aandacht.

Elke woensdag
bij jou thuis bezorgd
door jouw eigen soepkoerier.

Info & opgeven: 06 15402594.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Burendag in Buurthuis 33

Op 13 mei was het groot en groots feest in Buurthuis 33. We hielden een open dag om Buurthuis 33 nog bekender te maken in de buurt. We hadden een mooi programma gemaakt en er kwamen 70 mensen (inclusief kinderen) op af.
De kinderen speelden vooral (onder begeleiding en met programma van sport en spel en watergevechten) buiten. Binnen in Buurthuis 33 was het een gezellige drukte met veel plezier, veel inzet van vrijwilligers uit de buurt en natuurlijk met heel veel en lekker eten.
Ondertussen werkten we aan ons netwerk in de buurt, smeedden nieuwe relaties en koppelden nieuwe taalcursisten aan een nieuwe taaldocent. Er was een taalspel van onze taalcoördinator (vertel Nederlanders eens iets in je eigen taal en laat ze raden wat je zegt, dan ervaren ze ook eens hoe het voelt als je de mensen om je heen niet verstaat) en er was een heus schaaktoernooi,
waar de kinderen van de schaakclub natuurlijk als eerste op af kwamen. Zeker ook omdat de eerste prijs een heuse schaakbeker was en je met een levensgroot schaakspel ook buiten kon schaken, nadat de fouten in de beginopstelling (zoek op de foto!) waren hersteld.

Verder waren er spreekuren van de woningbouwvereniging en andere clubs die bij het wonen in de Nierkerkestraat betrokken zijn.

Al met al een prachtige dag zonder enige wanklank.

Buurthuis 33: Samen voor de buurt.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Programma Buurthuis 33

Ter gelegenheid van de Burendag van Buurthuis 33 hebben we een programmafolder gemaakt. Hebben we een mooi overzicht van wat er allemaal te doen is om uit te delen aan buurtbewoners die vragen naar wat er allemaal te doen is.

Alleen het nadeel van zulke flyers is dat ze met het drogen van de inkt meteen verouderen. Zo staat op dit programma nog niet de naaiclub vermeld, ook niet de wandelclub, noch de taallessen van de nieuwe taaldocent, noch de activiteiten van onze taalcoach en ook niet de spreekuren van onze jobcoach…

Met andere woorden: neem contact op voor de laatste informatie!

Buurthuis 33: Samen voor de buurt.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Noveen in Osdorp

We lezen in Handelingen 1:14 dat Jezus’ leerlingen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren baden om de komst van de heilige Geest. Het is een eeuwenoude traditie dat christenen in deze periode van negen dagen (vandaar de naam Noveen) extra aandacht hebben voor gebed. Al jaren blaast de Anglicaanse Kerk in Engeland deze traditie nieuw leven in met als gevolg dat overal in de wereld miljoenen mensen negen dagen speciaal en extra bidden. En nu heeft deze traditie ook Hart van Osdorp bereikt!
Het hart van deze gebedsperiode is dat we de negen dagen speciaal bidden voor vijf (5) mensen die we op ons hart hebben en dat we bidden voor Osdorp. Dat doen we omdat we om ons heen willen kijken met de ogen van Jezus, omdat we extra en met klem vragen om meer van de heilige Geest en omdat we vertrouwen op God dat hij luistert naar ons gebed.

Praktisch: wat en hoe doen we hier in Osdorp Noveen?

# Thuis bidden voor Osdorp en voor de vijf mensen die God op je hart heeft gelegd!
# Vanaf 18 mei tot Pinksteren stuurt Hart van Osdorp elke dag een foto van Osdorp en een korte podcast in een Hart-van-Osdorp-app om elkaar te herinneren om te bidden.
# Vanaf vrijdag 19 mei tot 27 mei (zondag 21 mei niet, dan is er OpZondag) is er een moment om samen te bidden en elkaar zodoende te stimuleren om te blijven bidden.
# En op 28 mei (Pinksteren) sluiten we deze heel speciale gebedsperiode af met een dienst vol verwachting en heilige Geest!

Overigens waren we op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) uitgenodigd in de Regenbooggemeente in Slotervaart. Om Hemelvaartsdag te vieren en om gezamenlijk deze periode van negen dagen te beginnen. In de dienst was veel aandacht voor gebed.
Ja, de kerken in Amsterdam Nieuw-West zoeken elkaar steeds meer op en zo’n speciale dag is bij uitstek een gelegenheid om daaraan vorm te geven.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Buurthuis 33 is samen in de buurt

Buurthuis 33 is samen in de buurt.

Er gebeurt al best veel in Buurthuis 33.
Zo zijn er op maandag, woensdag en donderdag taallessen,
is er op woensdag een zoete inval met soep,
en is er op vrijdag kinderschaakclub en kinderclub,
en moeders met moeders.

Maar er kan meer.
Buurthuis 33 is een thuis voor de hele buurt en voor ons allemaal.
Hart van Osdorp daarom vraagt jou:
Wat wil jij graag in 33? Wat heb jij nodig?

Mensen denken aan Samen:

 • een warm buurthuis voor de winter
 • samen soep maken
 • samen lunchen/eten
 • breien/naaien
 • schaken voor volwassenen
 • vuilprikken
 • samen wandelen
 • tuinieren

Mensen denken aan Leren:

 • budgetcursussen
 • naar elkaar luisteren
 • dialogen
 • Café Zin: praten over zingeving
 • en meer…

Waaraan denk jij?

Meer informatie over activiteiten, dagen en tijden?
Of heb je ideeën?
Neem contact op: 06 55517600 of 06 15402594.

Buurthuis 33.
Nierkerkestraat 33, 1069HZ Osdorp.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

Samen voor het Kikkerplein

Het mooiste plein van Osdorp, het plein voor De Kikker, wordt op dit ogenblik vernieuwd.

De gemeente heeft samen met de buurt een plan gemaakt dat het ‘Kikkerplein’ een mooi groen plein gaat worden, waar kinderen lekker kunnen spelen en buurtbewoners zich kunnen ontspannen.

 

Dat gebeurt nu ook al. De tribunes of trappen van De Kikker nodigen elke dag schoolkinderen en hun ouders en andere buurtbewoners ’s morgens, ’s middags en ’s avonds uit om te spelen en te ontmoeten. Het ‘Kikkerplein’ is werkelijk een hotspot in de buurt.

 

Sinds een jaar maakt Hart van Osdorp bijna wekelijks de trappen van De Kikker schoon.

Waarom doen we dat? Gewoon omdat we houden van de buurt en omdat we houden van het plein. Omdat Hart van Osdorp van de ontmoeting is, heeft dit ontmoetingsplein ons hart gestolen en zien we graag dat het schoon is, zodat ergernis over zwerfvuil mooie ontmoetingen niet in de weg gaat staan.

Er zijn veel meer buurtbewoners, die het Kikkerplein een warm hart toedragen.

Hart van Osdorp wil zich sterk maken om het komende jaar een heuse ‘Buurtcoalitie Schoon Kikkerplein’ van de grond te tillen: samen voor een mooi, schoon en veilig plein.

Het Kikkerplein is eigenlijk een grote huiskamer van de buurt en voor de buurt. Het is ‘ons plein’! Dat is het gevoel dat we nog sterker willen maken dan het nu al is.

De Johannesschool en De Globe willen meedoen, de gemeente is geïnteresseerd, de architect van De Kikker en een flink aantal buurtbewoners zijn ook enthousiast!

 

Ook meedoen?

Stuur een mailtje naar info@hartvanosdorp.nl

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)