We lezen in Handelingen 1:14 dat Jezus’ leerlingen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren baden om de komst van de heilige Geest. Het is een eeuwenoude traditie dat christenen in deze periode van negen dagen (vandaar de naam Noveen) extra aandacht hebben voor gebed. Al jaren blaast de Anglicaanse Kerk in Engeland deze traditie nieuw leven in met als gevolg dat overal in de wereld miljoenen mensen negen dagen speciaal en extra bidden. En nu heeft deze traditie ook Hart van Osdorp bereikt!
Het hart van deze gebedsperiode is dat we de negen dagen speciaal bidden voor vijf (5) mensen die we op ons hart hebben en dat we bidden voor Osdorp. Dat doen we omdat we om ons heen willen kijken met de ogen van Jezus, omdat we extra en met klem vragen om meer van de heilige Geest en omdat we vertrouwen op God dat hij luistert naar ons gebed.

Praktisch: wat en hoe doen we hier in Osdorp Noveen?

# Thuis bidden voor Osdorp en voor de vijf mensen die God op je hart heeft gelegd!
# Vanaf 18 mei tot Pinksteren stuurt Hart van Osdorp elke dag een foto van Osdorp en een korte podcast in een Hart-van-Osdorp-app om elkaar te herinneren om te bidden.
# Vanaf vrijdag 19 mei tot 27 mei (zondag 21 mei niet, dan is er OpZondag) is er een moment om samen te bidden en elkaar zodoende te stimuleren om te blijven bidden.
# En op 28 mei (Pinksteren) sluiten we deze heel speciale gebedsperiode af met een dienst vol verwachting en heilige Geest!

Overigens waren we op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) uitgenodigd in de Regenbooggemeente in Slotervaart. Om Hemelvaartsdag te vieren en om gezamenlijk deze periode van negen dagen te beginnen. In de dienst was veel aandacht voor gebed.
Ja, de kerken in Amsterdam Nieuw-West zoeken elkaar steeds meer op en zo’n speciale dag is bij uitstek een gelegenheid om daaraan vorm te geven.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)