Samen voor het Kikkerplein

Het mooiste plein van Osdorp, het plein voor De Kikker, wordt op dit ogenblik vernieuwd.

De gemeente heeft samen met de buurt een plan gemaakt dat het ‘Kikkerplein’ een mooi groen plein gaat worden, waar kinderen lekker kunnen spelen en buurtbewoners zich kunnen ontspannen.

 

Dat gebeurt nu ook al. De tribunes of trappen van De Kikker nodigen elke dag schoolkinderen en hun ouders en andere buurtbewoners ’s morgens, ’s middags en ’s avonds uit om te spelen en te ontmoeten. Het ‘Kikkerplein’ is werkelijk een hotspot in de buurt.

 

Sinds een jaar maakt Hart van Osdorp bijna wekelijks de trappen van De Kikker schoon.

Waarom doen we dat? Gewoon omdat we houden van de buurt en omdat we houden van het plein. Omdat Hart van Osdorp van de ontmoeting is, heeft dit ontmoetingsplein ons hart gestolen en zien we graag dat het schoon is, zodat ergernis over zwerfvuil mooie ontmoetingen niet in de weg gaat staan.

Er zijn veel meer buurtbewoners, die het Kikkerplein een warm hart toedragen.

Hart van Osdorp wil zich sterk maken om het komende jaar een heuse ‘Buurtcoalitie Schoon Kikkerplein’ van de grond te tillen: samen voor een mooi, schoon en veilig plein.

Het Kikkerplein is eigenlijk een grote huiskamer van de buurt en voor de buurt. Het is ‘ons plein’! Dat is het gevoel dat we nog sterker willen maken dan het nu al is.

De Johannesschool en De Globe willen meedoen, de gemeente is geïnteresseerd, de architect van De Kikker en een flink aantal buurtbewoners zijn ook enthousiast!

 

Ook meedoen?

Stuur een mailtje naar info@hartvanosdorp.nl

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)

In de buurt

Corona en buurtwerk is geen makkelijke combinatie. Dat begrijpt iedereen. Maar dat betekent niet dat Hart van Osdorp niets in de buurt doet! Zo ligt er al een heel buurtplan klaar voor na Corona en proberen we zoveel als mogelijk is met en in de buurt aanwezig te zijn.

We zien veel eenzaamheid in Osdorp. Onze kerstactie in december probeerde hier iets aan te doen. Een druppel op een gloeiende plaat, maar toch! Het overgrote deel van de mensen die de deur open deden waardeerden het enorm dat we iets langs kwamen brengen. Soms bleven we even hangen voor een (klets)praatje, net waar behoefte aan was. Iemand kwam ons zelfs een doosje bonbons nabrengen omdat hij de actie zo waardeerde!
We zien die behoefte aan verbinding tussen mensen ook bij de Buurtsoep (een wekelijkse buurtactie in samenwerking met de Stadsboerderij en de Opgang). Vooral eenzame en/of oudere mensen doen mee aan dit project. Voor hen is het een vaste prik dat iemand op woensdagmiddag rond 13.00 uur een bakje soep komt brengen en een praatje maakt. Langzaam maar gestaag groeit het aantal adressen van de Buurtsoep. Nu zitten we op zo’n 40 adressen. Op andere plekken in Amsterdam- West zijn ook initiatieven met het rondbrengen van soep gestart.
De taallessen gaan nog steeds online via Zoom of WhatsApp door. In kleine groepjes wordt er hard gewerkt om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen!
Ook lopen er gesprekken met het buurtteam van Osdorp. De gemeente heeft Amsterdam onderverdeeld in verschillende wijken met ieder een buurtteam. Het buurtteam moet ervoor zorgen dat er een betere samenwerking tussen verschillende organisaties en initiatieven in de buurt ontstaat. Hart van Osdorp denkt en doet actief mee in deze samenwerking.
Als het ietsje warmer buiten is willen we de prikacties rondom ons pandje in de Nierkerkstraat weer oppakken want het lijkt wel of het straatvuil toeneemt! Afhankelijk van de corona- regels willen we straks weer in tweetallen of in kleine groepjes starten. We hopen dat we naast het wegwerken van straatvuil gesprekjes kunnen aanknopen in de buurt.
De kinderclub ‘Funkids’ kan op dit moment niet bij elkaar komen maar er wordt wel met ouders en kinderen contact gehouden. Er is aandacht voor de kinderen individueel en een bemoedigend gesprekje waar nodig.
Tot slot zijn en blijven we in gesprek met de Stadsboerderij. De samenwerking verloopt heel goed. Langzaam aan wordt het ook weer tijd om de Buurttuin bij de Stadsboerderij te onderhouden.

 

We zien uit naar de tijd waarin we een lunch kunnen aanbieden waar mensen fysiek aanwezig kunnen zijn, de kledingverkoop kunnen houden en nog veel meer…!

Zo starten we, zodra het weer en de Coronamaatregelen het toelaten, een Sociaal Plein in de Nierkerkestraat. We zetten een tent neer, maken het gezellig en schenken koffie. Zo willen we een ontmoetingspunt in de buurt maken.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)