Na de aangename en zo succesvolle Kerst- en Paasdialogen organiseert Hart van Osdorp drie Pinksterdialogen.

Wanneer?

Op 25 april en op 2 en 16 mei.

Waar?

Buurthuis 33 (Nierkerkestraat 33, 1069 HZ).

Hoe laat?

19.30 – 21.00 uur.
Om 19.15 is er koffie en koek.

Deelname aan de dialogen is gratis.

Het Pinksterfeest is het feest van het geschenk van de heilige Geest. Vuur, wind en regen zijn in de Bijbel beelden voor wie de heilige Geest is en wat hij teweeg brengt: geestdrift en enthousiasme zogezegd. Dus gaan we drie gesprekken lang op zoek naar wat ons enthousiasmeert en samen verbindt.

Dialogen zijn buurtgesprekken die met aandacht en respect worden gevoerd. Dialogen zijn geen discussies om elkaar te overtuigen van eigen gelijk. Nee, in dialogen gaan we samen op zoek naar verdieping en respect.
Het mooiste is, als we ons hart veilig op tafel kunnen leggen en de anderen aan tafel daar met respect mee omgaan. Daar gaat het over en daar gaan we voor!

Hart van Osdorp heeft hart voor mensen en voor Osdorp. Hart van Osdorp is buurtzaam.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)