Het is bijna kerst, het feest van het licht van Jezus. Hij is gekomen om onze duistere
wereld te verlichten. Ikzelf loop elk jaar opnieuw tegen de mij ingebakken moeite aan om
dit feest te verbinden met deze wereld, onze en mijn wereld. Ik heb van die vragen,
waarom God niet overal licht maakt en zo… Grote en kleine, algemene en persoonlijke
illustraties van deze vraag zijn iedereen bekend. De vraag naar het lijden is niet voor niets
een van de belangrijkste vragen die mensen aan God stellen. Het is een hardnekkige
vraag en doet me dit jaar aan het visioen van Ezechiël (hoofdstuk 37) denken. Hij zag een
dal vol gebleekte botten en moest eromheen lopen zodat de uitzichtloze doodsheid goed
tot hem door zou dringen. Maar Ezechiël krijgt de opdracht om leven en Geest te
profeteren, uit te roepen over het dode dal. Het resultaat is in Gods naam verbluffend. Er
ontstaat leven, een heel leger gaat op zijn voeten staan.
Het is bijna kerst en we vieren feest, omdat het licht in deze wereld al schijnt. God is
begonnen. En hij zal het afmaken.

Is dit nu een afdoende antwoord op de schrijnende en ten hemel schreiende situaties in
deze wereld? Nee, want wie zou hierover het laatste woord kunnen spreken? Ik moet nu
denken aan wat iemand Jezus eens vroeg (Johannes 4:12): ‘Kunt u soms meer dan onze
voorvader Jakob?’ Jezus wie ben je eigenlijk wel? Ben je meer dan onze grote voorvaders,
leiders, of meer dan ikzelf? Het antwoord is van Jezus is: ‘Ja’. Misschien doen we er
daarom wel goed aan om deze feestdagen te gebruiken om het ons zo eigen gepruttel in te
ruilen voor de bronnen van Jezus, die nooit opraken en die hij beloofd op te slaan in ons
eigen hart. In Spreuken 3:16 las ik: ‘Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij
voor jou de weg’. En ik zie voor me hoe God met zijn lichtend zwaard voor ons een pad
kapt door de donkere bossen van ons leven. Een belofte die hij telkens weer waar maakt.
Kerstfeest is een feest van bewezen trouw en van niet aflatend vertrouwen, hopen en
bidden: ‘Zij die op U hopen worden niet beschaamd’ (Psalm 25:3). Ook niet in deze
geschonden wereld. Als dat niet waar zou zijn dan is Jezus voor niets geboren.

Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER?
Wie luistert naar de stem van zijn dienaar?
Hij die door de duisternis gaat
en geen licht meer ziet,
en die dan vertrouwt op de naam van de Heer
en vertrouwen stelt in zijn God.
Aldus het boek van Jesaja (50:10).

Hart van Osdorp wenst u gezegende kerstdagen!

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)