6 september 2018 Hart van Osdorp intercultureel.
In Hart van Osdorp vinden veel Iraniërs hun nieuwe thuis. Hart van Osdorp kiest ervoor om samen familie van Jezus te zijn. Dit betekent dat we niet bij elkaar komen in aparte land- of taalgroepen, maar in alles samen-komen. Dat vraagt natuurlijk wel om een extra inspanning zodat iedereen kan volgen wat er gezegd wordt. Meestal lossen we dit op door wat er in het Nederlands wordt gezegd parallel te vertalen in het Farsi. De gespreksgroepen op woensdagavond zijn wel taalgroepen, omdat praten over je geloof in je moedertaal makkelijker is. Maar dan hebben we wel eerst samen gegeten!

Kortom, Hart van Osdorp is een familie van Jezus, waarin het samen voorop gaat. 

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)