Iedereen weet het zo langzamerhand wel: bewegen is gezond. Maar weten en doen is nog niet altijd hetzelfde! Bewegen wordt al gemakkelijker als je het samen afspreekt.
Maar hoe kom je zover?

Er is nu een wandelclub in de buurt. Van harte welkom om mee te lopen!

Elke donderdag
11.30 – 12.30 uur
Start bij Buurthuis 33 (Nierkerkestraat 33, 1069 HZ)

Dit initiatief is begonnen door taalcursisten uit Buurthuis 33.
Vandaar de nadruk op het Nederlands als voertaal en het buurthuis als startlocatie.
In een klap praten en bewegen, wat wil je nog meer?

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)