Online-cursus Leven van Jezus

In Hart van Osdorp is onderwijs belangrijk, meer leren over Jezus, om hem des te beter te kunnen volgen. Geregeld zien nieuwe cursussen het licht. De nieuwste cursus heet: Leven van Jezus.

Cursus online

In de ontwikkeling van deze cursus maakten we van de coronacrisis een kans. In de nieuwe cursus zijn alle geleerde lessen van vijftien jaar onderwijs van Hart van Osdorp gebundeld en verzilverd. Dit heeft gemaakt dat de cursus weinig uitleg bevat, maar een curriculum is geworden van Bijbelteksten die de cursist zelf doorneemt. Elke twee weken is er een online gesprek in een vaste groep, waarin de deelnemers kunnen uitwisselen wat ze hebben geleerd en elkaar vragen kunnen stellen. Je leest het goed, het gesprek is online, al kun je er als groep prima voor kiezen om live bij elkaar te komen.

De Bijbel: voor beginners en gevorderden

De cursus is beweeglijk en makkelijk te plooien naar omstandigheden. En mensen uit verschillende plaatsen kunnen nu online gemakkelijk aanhaken. Omdat de cursus voornamelijk bestaat uit een leesrooster van Bijbelteksten, is deze cursus geschikt voor zowel beginners als gevorderden. De Bijbel zelf blijft immers altijd aanspreken en elke tekst die je vaker leest, zal je geloofsbeleving steeds opnieuw veranderen en verdiepen.

Met hart, hoofd en handen

Wat belangrijk is, de Bijbelstof is per les gegroepeerd rondom een thema en wordt gepresenteerd in teksten voor je hart, voor je hoofd en voor je leven (handen).

Geloven doe je immers niet alleen met je hoofd, maar het begint in je hart en het verandert je hele leven.

Een blik op de inhoud

Er zijn nu zeven boekjes beschikbaar. De eerste twee boekjes geven vooral een rondgang door onderwijs van Jezus en veel basisinfo over het goede nieuws dat Jezus (in praktijk) bracht. In deze twee eerste deeltjes worden deelnemers ook geïntroduceerd bij God de Vader (deel 2), bij Jezus, God de Zoon (deel 1) en bij de heilige Geest (deel 2). Boekje 3 geeft verdiepend en praktisch onderwijs over de heilige Geest. In boekje 4 komt vervolgens het christelijk leven aan de orde, aan de hand van de vijf blokken onderwijs van Jezus in het Bijbelboek van Matteüs. Zo raken we meer bekend met wat Jezus volgens Matteüs belangrijk vindt voor zijn leerlingen. In boekje 5 nemen we een duik in een onderwerp, dat onze samenleving en dus ook elke familie van Jezus erg bezighoudt, de niet aflatende vraag over God en het lijden in deze wereld. Boekje 7 is gesplitst in twee delen en is een reis door het laatste bijbelboek Openbaring, waarin we opnieuw vragen over het lijden tegenkomen.
Boekje 6 is nog niet verschenen, maar zal naar verwachting nog meer spannende onderwerpen aan de orde stellen, zoals diversiteit, relaties en seksualiteit en heel andere vragen naar wat Jezus heeft gezegd over geld(besteding) en werk.
 
Klik hier voor een overzicht van alle nu beschikbare lessen.

Meer informatie?

Meer informatie?

info@hartvanosdorp.nl

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)