Nierkerkestraat 33

Sinds februari 2019 is Hart van Osdorp beheerder van Nierkerkestraat 33 (NKS33).
Hart van Osdorp wil van NKS33 (Nierkerkestraat 33) een bruisend buurtcentrum maken, een knooppunt van verbinding en relaties in de wijk, een ontmoetings- en participatiecentrum, waar mensen uit de buurt welkom zijn en worden gezien.
Dit plan is door de Coronacrisis weliswaar gestuit, maar daarmee nog niet van de baan. Zodra de crisis voorbij is en het dus verantwoord is, willen we het idee van buurtcentrum (of buurtkamer, NKS33 is een klein pand) alsnog realiseren.

Nierkerkestraat 33 nu

Voor de actuele ontwikkelingen en het aanbod in en om NKS33, zie de nieuwsberichten op de homepagina van deze site.

Corona maakt flexibel

We passen we onze buurtplannen voortdurend aan en zoeken we naar mogelijkheden om ondanks de Coronabeperkingen in de buurt aanwezig te zijn en samen met de buurtbewoners van betekenis te zijn voor buurtbewoners.
Concreet betekent dit dat we kleinschalig gaan opereren. Zo zijn de taallessen nu weer in NKS33, maar wel op anderhalve meter en met voldoende ventilatie. Dus zijn de groepen in het kleine pand dat NKS33 nu eenmaal is klein: maximaal vier deelnemers. Dit soort kleinschaligheid achten we toepasbaar op meer activiteiten binnenshuis in NKS33. We kunnen, voor zover de beschikbaarheid van vrijwilligers dat toelaat, onze kleinschalige groepen spreiden door de week. Zo kunnen we toch een grotere groep buurtbewoners van dienst zijn, bijvoorbeeld door cursussen, workshops en andere activiteiten die we geven in klein verband meerdere malen te herhalen.

Droom

Onze droom is dat NKS33 niet alleen een huis van activiteiten wordt, maar veel meer nog een huis van ontmoeting en verbinding. We dromen dat NKS33 de kraamkamer wordt van echte buurtfamilies. Onder buurtfamilies verstaan we kleine groepen mensen uit dezelfde buurt, van verschillende leeftijd, kleur, afkomst en levensstijl, die om elkaar heen willen staan en naar elkaar willen omzien.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)