Nierkerkestraat 33

Sinds februari 2019 is Hart van Osdorp beheerder van Nierkerkestraat 33 (NKS33).
Het is de bedoeling van NKS33 een bruisend buurtcentrum te maken, dat bol staat van de activiteiten in en met de buurt. De plannen voor het gebruik van dit huis voor de buurt zijn in volle gang. Nu al worden er in NKS33 taallessen gegeven. Ook is er op maandagmorgen het spreekuur Helpen en Doen en op woensdagmiddag de kidsclub Funkids. Onlangs is op woensdagmorgen het Taalcafé gestart.

Bruisend huis van de buurt

Maar we willen meer: aan de voor- en achterkant van NKS33 hebben we een tuin ingericht; aan de achterkant zijn er ook twee bakken voor een moestuin gekomen; en binnenkort starten we met een lunch voor de buurt. Verder gaan we vanuit NKS33 geregeld prikacties houden. Niet alleen hopen we hiermee zwerfvuil op te halen, maar ook (het goede tegendeel!) goede ideeën uit de buurt te horen, om nog meer van NKS33 te maken.

Droom

Onze droom is dat NKS33 niet alleen een huis van activiteiten wordt, maar veel meer nog een huis van ontmoeting en verbinding. We dromen dat NKS33 de kraamkamer wordt van echte buurtfamilies. Onder buurtfamilies verstaan we kleine groepen mensen uit dezelfde buurt, van verschillende leeftijd, kleur, afkomst en levensstijl, die om elkaar heen willen staan en naar elkaar willen omzien.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)