Nierkerkestraat 33

Sinds februari 2019 is Hart van Osdorp beheerder van Nierkerkestraat 33 (NKS33).
Het is de bedoeling van NKS33 een bruisend buurtcentrum te maken, dat bol staat van de activiteiten in en met de buurt. De plannen voor het gebruik van dit huis voor de buurt zijn in volle gang. Nu al worden er in NKS33 taallessen gegeven. Ook is er op maandagmorgen het spreekuur Helpen en Doen en op woensdagmiddag de kidsclub Funkids.

Bruisend huis van de buurt

Maar we willen meer: aan de voor- en achterkant van NKS33 hebben we een tuin ingericht; er komen twee bakken voor een moestuin; en binnenkort starten we met een lunch voor de buurt. Verder gaan we vanuit NKS33 geregeld prikacties houden. Niet alleen hopen we hiermee zwerfvuil op te halen, maar ook (het goede tegendeel!) goede ideeën uit de buurt om nog meer van NKS33 te maken.

Droom

Onze droom is dat NKS33 niet alleen een huis van activiteiten wordt, maar veel meer nog een huis van ontmoeting en verbinding. We dromen van NKS33 als de kraamkamer van echte buurtfamilies. Onder buurtfamilies verstaan we kleine groepen mensen uit dezelfde buurt, van verschillende leeftijd, kleur, afkomst en levensstijl, die er het goede van inzien om elkaar te zien staan en naar elkaar om te zien.

Social media

Onze adressen

Giften

Stichting Hart van Osdorp is een Anbi (RSIN: 817345589). U kunt giften en donaties voor Hart van Osdorp aftrekken van de belasting.

(IBAN: NL09ABNA0507405943)